header image
 

Archive for the 'ศิลปะ-วรรณกรรม' Category

.. เชียงใหม่ (84) : กาแฟ – ขนม – คน – ต้นไม้ ..

• December 29, 2009

 

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (79) : ศุกร์หรรษา ..

• December 18, 2009

 

 

Peanut Butter Cookies

 


.. เชียงใหม่ (78) : ผิดเป็นครู ..

• December 16, 2009

 

 

 

Chocolate Pudding


.. เชียงใหม่ (77) : หมุนเปลี่ยนเวียนวน ..

• December 14, 2009

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (76) : ฤดูกาล ..

• December 10, 2009

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (74) : ของเล่น – ของจริง ..

• December 2, 2009

 

 

-1-

 


.. เชียงใหม่ (73) : เศรษฐกิจครึกครื้น เที่ยวไทยคึกคัก ?!!? ..

• December 1, 2009

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (67) : Somewhere in my memory ..

• November 19, 2009

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (65) : ข้อคิดจากป้ายผ้า ..

• November 16, 2009

 

 

-1-


.. เชียงใหม่ (63) : ตลาดต้นหนาว ..

• November 9, 2009

 

 

 

-1-