คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

พันธมิตรยกระดับชุมนุมขั้นที่สามได้แล้ว..ไล่ฮวยเซ็งออกไป

February20

.

พันธมิตรยกระดับชุมนุมขั้นที่สามได้แล้ว

 

ขั้นนี้คือ ไล่ฮุนเซ็นออกจากตำแหน่ง

 

ด้วยการแฉความเลวของมัน การปราศรัยให้มี  subtitle เป็นภาษาเขมรด้วย

 

ตั้งพันธมิตรเขมรพลัดถิ่นขึ้นมาในประเทศไทย ให้มีการจัดเวทีเพื่อปราศรัยประณามฮุนเซ็น เพื่อให้ลามไปถึงการจัดตั้งพันธมิตรในเขมรให้ได้

 

นโยบายหลักคือ ประชาชนไทยและเขมรเป็นพี่น้องกัน แต่รัฐบาลโกงกินต้องช่วยกันขับไล่ เพราะเป็นภัยต่อคนทั้งสองชาติ เช่น มายั่วยุให้เราต้องรบกัน เพื่อผลประโยชน์ของมันคนเดียว

 

..สองชาติ ใจเต็ม  (กพ. ๕๔)

 

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.