คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with นครวัด

ขอมนครวัดคือสยาม..ไม่ใช่เขมร (หลักฐานเพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

February24

หลักฐานสำคัญที่ระบุว่าเขมรคือจาม …ไม่ใช่ขอม (ซึ่งคือสยาม)

August22

เอาเขาพระวิหารของเราชาว “ขอม” คืนมา

 

 

ขอม คือ สยาม

August21

…ไม่เชื่อ อย่าลบตู่…

 

 

 

จากเสียมเรียบถึงอู่ทอง

August2

พวกชาวเสียมที่หนีตายมาจากนครวัดนั่นแหละที่เป็นผู้มาก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อ คศ. 1350 ……………

จากเสียมเรียบ…ถึงขะแมราบ

August2

ขอมไม่ใช่เขมร…คนไทยสร้างนครวัด………….