คนถางทาง

จะบุกฝ่า.ป่าหนาม.คมความคิด เพื่อนิมิต.เมืองใหม่.ที่หมายมั่น

Posts tagged with ขอมไม่ใช่เขมร

ขอมนครวัดคือสยาม..ไม่ใช่เขมร (หลักฐานเพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

February24

เขมรไม่ใช่ขอม ขอมไม่ใช่เขมร (ตอนที่ ๔)

February6

พระเจ้าแตงหวาน..ต้นตระกูลชาวเขมร(ที่ไม่ใช่ขอม)

October6

พงศาวดารเขมรฉบับนักองค์เองเล่าว่า นายแตงหวานนี้ปลูกแตงได้หวานมาก เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ยิ่งนัก (ชัยวรมันที่ ๙ …องค์สุดท้ายในสายวรมัน) 

 

 

ขอมนครวัดคือ "คนไทย" ที่ไปจากลพบุรี

September18

 

 

เขมรปัจจุบันนับเพียง ๕ เท่านั้น พอหกเจ็ดก็ขึ้นเป็น ๕๑ ๕๒ ส่วนขอมโบราณนั้นเขานับ   ..๕ ๖ ๗ เหมือนลพบุรีเลย 

หลักฐานใหม่…ปฐมกษัตริยสยามมาจากนครวัดซึ่งคนพื้นเมืองว่าสร้างโดย ”คนต่างชาติ”

August25

คนที่จะสร้างนครวัดได้นั้นมีสามพวกเท่านั้นแหละ คือ สยาม ขอม และ จาม ซึ่งมีอาณาจักรติดต่อกัน ซึ่งผมได้สาธยายมาแล้วว่าสยามกับขอมเป็นพวกเดียวกัน