เกี่ยวกับการเชื่อม ARC

ARC ระบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อม เป็นการเชื่อมแบบดั้งเดิมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ใน ขณะทำงานความร้อนจากลวดเชื่อมจะถ่ายเทไปที่ชิ้นงานเพื่อให้เกิดการหลอม ละลาย โดยจะต้องรักษาระยะระหว่างลวดเชื่อมและชิ้นงานให้พอเหมาะ เพื่อให้เกิดการอาร์กที่สมบูรณ์

ในขณะเชื่อมเนื้อลวดจะถูกหลอมละลายลงไปเติมแนวเชื่อม เพื่อเกิดการประสานกันของ

เนื้อ โลหะส่วนฟลักซ์ที่หุ้มอยู่ด้านนอกของลวดจะทำ หน้าที่เป็นควันปกคลุมแนวเชื่อมไม่ให้มีอากาศจากภายนอกเข้าไป ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งของการเชื่อม คือการใช้ลวดเชื่อมที่ตรงกับชนิดของชิ้นงานที่จะเชื่อมเพื่อให้ได้แนวเชื่อม ที่แข็งแรงสมบูรณ์

 

ARC ระบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อม

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ARC

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ARC

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์
1.ประกอบด้วย  อุปกรณ์พาวเวอร์อิเลคโทรนิค อาทิเช่น  MOSFET. IC
2.เป็นเครื่องเชื่อม  กระแสตรง  แบบเรียงกระแส  ระบบอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงถึง 100 kHz
ซึ่งทำสัญญาณรบกวนต่ำและมีการตอบสนองต่อความถี่สูง
3.มีระบบป้องกันความเสียหาย ภายใต้ระบบป้องกันแบบ  Multi-circuit
4.เครื่องเชื่อมมีความสามารถสูง  เปลวอาร์คนิ่ง  ทำให้ลดสะเก็ดโลหะลงการนำไปใช้งาน
1.เหมาะสำหรับการเชื่อมสแตนเลส  เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและปานกลาง  และ
เหล็กกล้าผสมต่ำ
2.เหมาะกับงานเชื่อมงานหนาตั้งแต่ 1.5 มม. ขึ้นไป
3.น้ำหนักเบา  เหมาะสำหรับอุตสหกรรมงานตกแต่งภายใน  ภาชนะบรรจุอาหาร
งานภาคสนามบำรุงและงานประกอบโครงสร้าง เหล็ก ฯลฯ

 Comments are closed.