เพลงกวี ชื่อ…สีแพร _ สีแพร เมฆาลัย Seepla Maekalai

ภาพที่ 1

สีแพร เมฆาลัย

Seepla Maekalai. Poem and flute 2008 Pin Blues

http://www.myspace.com/blackmailbluesband/photos/24537007

รักทุกวัฒ น ธ ร ร ม ที่ดีงาม

ผยุงความ ชัดเจน ที่เห็นได้

มุ่งล้มล้าง สังคม ที่งมงาย

ล่มสลาย ชั่วโฉด ด้วยบทเพลง

มอบบทเพลง สวนกระแส แก้โรคร้อน

มอบบทกลอน ที่มีอยู่ สู้ข่มเหง

มอบรากศัพท์ ปราบอธรรม ให้ยำเกรง

มอบบรรเลง เพลงกวี ชื่อ…สีแพร

Click here to read more »

แหล่ไฟแล๊บ ๑ – สีแพร เมฆาลัย Seepla Maekalai

http://www.youtube.com/watch?v=FK1o8yU228c&feature=player_embedded”

ภาพที่ 1สีแพร เมฆาลัย Seepla Maekalai


ชาติเรามี สมัญญา ว่าชาติไทย

เป็นชาติใหญ่ แต่โบราณ นานหนักหนา

ศิลปะ ศิลปิน ถิ่นหรรษา

เมืองสยาม สมญา นามว่าไทย

Click here to read more »