๗ ตุลา ฤๅต้องมา สูญเปล่า…

http://www.youtube.com/watch?v=TkJzdXikP18″

ภาพที่ 1๓ ปีรำลึก ๗ ตุลา “ต้องมาสูญเปล่า”

๗ ตุลา ฤๅต้องมา สูญเปล่า…

๗ ตุลา ฤๅต้องมา สูญเปล่า หรือ.?

๗ ตุลา ฤๅต่างมือ ต่างทำ ไ ห ม.?

๗ ตุลา ฤๅต่างคน ต่างทำ ไ ป.!..?

ไร้ทิศทาง ..ร้างทิศไทย ไร้แกนนำ

ร่วมรำลึก ..วีรชน 14 ตุลา ’16 ..วีรชน 6 ตุลา ’19 ..วีรชน 7 ตุลา ’51 ..ผู้สูญเสียชีวิตตลอดการชุมนุม 193 วัน

Click here to read more »