‎[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

ภาพที่ 1ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

“ให้หักได้โดยตรงจากเงินที่ต้องเสียภาษี โดยเป็นการหักหลังจากที่คำนวณภาษีเสร็จแล้วใน*ช่องสุดท้าย …”

บ้านหลังแรก ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ …เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คํานวณจาก เงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี

แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของ อสังหาริมทรัพย์นั้น

Click here to read more »

มาตรา ๖ (ง) พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๓

ภาพที่ 1อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทาน
อภัยโทษปล่อยตัวไป

(ง) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป

Click here to read more »

ศิษย์มีครู สนธิ ลิ้มทองกุล Birthday 2011

ภาพที่ 1.
ทำบุญวันเกิด
“สนธิ ลิ้มทองกุล” ครบรอบ 64 ปีโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 พฤศจิกายน 2554 09:56 น.Suthep Wannaprasart


เทียนแห่งธรรม นำความจริง ทิ้งความเท็จ

ชั่ว เข้า เว็จ… ดี เข้า วัด… คัด ดี ชั่ว…

กล้าชี้นำ ย้ำความจริง ทิ้งความกลัว

สู้สุดตัว ความชั่วร้าย หมายทานทัดPakpao Goodson


เป็นคนจริง คนกล้าแกร่ง แห่งยุคสมัย

เป็นคนไทย ใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เป็นคนดี ที่ต่อตี อัปรีย์ชัด

เป็นคนจัด แจ้งความจริง เตือนติงไทย

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียมาร์ค เสียหมด

ภาพที่ 1.
Bangkok’s
Battle of Bootsmy yellow boots are nicer than your fake burberry !!!Suthep Wannaprasart


นายก Pu..ว้าย “หู ประตู หลุด…!!?”

Pu สะดุด..ว้าย “หู ประตู หาย…!!?”

คลองสามวา หาหอก ออกลวดลาย

จิรายุ ห่วงทรัพย์ควาย ห่วงใคร..ว้า!?

ผู้ว่าฯ คางหมู..หา”หู ประตู หลุด…!!?”

เดินสะดุด หูPu ประตู อ้า

คือเรื่องราว น้ำนอง คลองสามวา

จิรายุ ห่วงทรัพย์ห่า หาหอก..ใคร!?

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียแม้ว เสียมาก

ภาพที่ 1 – 2


รูปประจำตัวโดยเดวิด เอี่ยมสะอาด ( อัลบั้ม ) ·

อัพเดทเมื่อเมื่อ 29 ตุลาคม 2011 เวลา 11:51 น.

nokhasee mblogSuthep Wannaprasart


๕.เรื่องของหนู นายกปู ดูให้..จ้า

ปลากระป๋อง ซองมาม่า อย่าเพิ่งเร่ง

ส่วนเสื้อผ้า มอบมาให้ ไปซักเอง

รอติดป้าย ตัวเป้งเป้ง เกรงใจจัง

๖.น้ำมาจ่อ ดอนเมืองจ้ำ น้ำไหล..จู๊ด

ศอ ปอ ภอ ต้องย้ายตูด กันหน้าตั้ง

กลับทำเนียบ เลียบริมคลอง ต้องระวัง

น้ำลายทบ ตลบหลัง ท่วมฝั่งคลอง

๗.คลองหนึ่งนอง คลองสามวา น้ำมาลู่

น้ำพัดหู ประตูหลุด ตูดเป็นช่อง

กุญแจหาย ยื้อสายยู ประตูคล้อง

น้ำไหลคล่อง ล้นร่องแคม แพลมถึงพวง

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียแมว

ภาพที่ 1.
รูปประจำตัวโดย Pak Fah Din พรรคฟ้าดิน VOTE NO ( อัลบั้ม ) ·

อัพเดทเมื่อ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 3:00 น.

บ่ยินเสียง แล..รู้สึก อย่างลึกซึ้ง

ซึ่งสำเนียง เีสียงภายใน ไผบ่สน

ไร้สำเนียง เสียงภายใน ไร้ตัวตน

บ่ยินยล ทนทักกัน ฉันและคุณ

ร้องแม้วแม้ว แมวมาพราก ไปจากข้าฯ

เหลือชามปลา ชาอุ่นไอ แสงแดดอุ่น

ไหลซึมซับ…สู่ตับไต ไหลละมุน

กลิ่นกรุ่นกรุ่น ไหลรินสู่ …รูทวาร..

Click here to read more »

ซับ ใน ปู.. ซับ น้ำ ตา..sub nai Pu..sub nam ta..

ภาพที่ 1.
YINGLUCK
SHINAWATRA
Prime Ministers who are quite cute

TUESDAY, 5 JULY 2011

น้ำแม้วมันไหลบาก น้ำมาร์ค มา เจิ่งนอง

น้ำล้อมเจ้าหนุนก่ายกอง สูงกว่าแผ่นดินที่เราเดิน

พี่น้องไทยฟันฝ่า ร่วมชะตา ร่วมเผชิญ

พินาศยับเยิน สาหัส สากัน

บอกลูกบอกเมีย แม้วจะไม่เปลี้ย เสียขวัญ

กิเลส โลภ หลง รา- คะ คงมี

นิรโทษ กลับไทย ยังไงดี

นิรโทษ แม้วที ซับในปู ซับน้ำตา

นิรโทษ แม้วอัปรีย์ ซับในปูมา ซับ..ขวัญ

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียหมา

ภาพที่ 1 – 2


รูปประจำตัวโดยเดวิด เอี่ยมสะอาด ( อัลบั้ม ) ·

อัพเดทเมื่อเมื่อ 29 ตุลาคม 2011 เวลา 11:51 น.

wannaprasart1 blog

ปลอดประสพ ประชา ปู เอาอยู่..คร่า.!!

หนีน้ำจาก ดอนเมืองมา ทำเนียบ..นั่น?

ปลอดประสพ ประชา ปู อยู่บน..นั้น..!!

ชื่อหมามัน ดันมาเหม็น เป็นชื่อคน..


|wannaprasart1|30 ตุลาคม 2554|15:41:03
Suthep Wannaprasart


หมาดูไบ ใยไม่เห่า เหมือนเก่าก่อน

ปล่อยหมาจร เฝ้าหอนเห่า นอนเกาขน

มวลน้ำป่า น้ำเหนือบ่า จากตอนบน

หมาสับสน คนเห่าหอน กันค่อนคืน

Click here to read more »

ฝ่า..ปู ไปด้วยกัน เวอร์ชั่นนรก

ภาพที่ 1.
รูปประจำตัว


โดย Pak Fah Din พรรคฟ้าดิน VOTE NO ( อัลบั้ม )
เวอร์ชั่นนรก


ผองกูจะฝ่า วิกฤต..ปู ไปด้วยกัน

ผองกูเชื่อมั่น วางใจ..ว่า ไม่ถอยหนี

ผองกูจะสู้ แม้วปู..กัน เพื่อวันพรุ่งนี้

ขอมึงกูวันนี้ อย่ายอมแม้ว..ปู มึงกูไปไล่มัน

ขอมึงกูวันนี้ อย่ายอมแม้ว..ปู มึงกูไปไล่มัน

Click here to read more »

น้ำท่วม..น้อง nokhasee story

ภาพที่ 1 – 2


nokhasee blog

wannaprasart1 blog
nokhasee


เฝ้าบ้านอยู่ พี่บ่าว เขาเว้าว่า

น้ำจะมา ถาโถม โรมรันใส่

คอยดูแล พี่น้อง ประชาไป

ต้องใส่ใจ ระไววัง สองฝั่งเมืองwannaprasart1


เจ้าอยู่ไส หม่องใด๋ บ่ได้แจ้ง

อยู่หม่องแดง ..หม่องลาว หรือหม่องเหลือง

อยู่ริมคลอง ..ริมคู หรืออยู่เยื้อง

น้องเกิดเรื่อง พี่ก็ร้อน นอนเมายา

Click here to read more »

« Previous PageNext Page »