Archive for the 'การเมือง' Category

กะโหลกป๋า “กะลา” แลนด์ ๒

กะโหลกป๋า "กะลา" แลนด์ ๒

กะโหลกป๋า กะลาโป๊ก กะโหลกปู กะ โป๊กกู กะ ปูโกก กระโป_เป […]

Click here to read more »

“กะลา” แลนด์ ๑

"กะลา" แลนด์ ๑

“กะลา” แลนด์ แดนดินล้วนสวนสนาม ศุกร์ทุกยาม […]

Click here to read more »

คืนทวงMBLOG

Hope for all,Skyway Edition,The Bible speaks,our language!

งดแต่งกลอน งอนแต่งกฎ งดขีดเขียน เลิกติเตียน เลี่ยนตำหนิ […]

Click here to read more »

ธรรมาธรรมะสงคราม [The Fight For Righteousness]

http://www.youtube.com/watch?v=YmNKZ3cM0FE&feature=related”

ภาพที่ 1Bangkok Post 18 Jun 2011

“ในกาลอนาคต ……….ก็จักมีผู้มุ่งหมาย

ข่มธรรมะทำลาย ……..และประทุษฐ์มนุษย์โลก

เชื่อถือกำลังแสน- ……ยะจะขึ้นเป็นหัวโจก

หวังครองประดาโลก …และเป็นใหญ่ในแดนดิน”

“น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ …อุโภ สมวิภาคิโน

อธมฺโม นิรยํ เหติ ………ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ”

“ธรรมกับอธรรมให้ผลหาเสมอกันไม่; อธรรมย่อมจักนำชนไปสู่นรก, แต่ธรรมย่อมจักนำชนให้ฃ้ามพ้นบาปไปสู่สุคติ.” – ด้วยอำนาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอิฐวิบุลผลจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ที่อ่านเรื่องนี้จงทุกเมื่อเทอญ ฯ

ราม ร.

วังพญาไท, วันที่ ๑ มกราคม, พ.ศ. ๒๔๖๓.

Click here to read more »

เมืองหลวง …รัฐไทยแม้ว[Thai-Maew State]

http://www.youtube.com/watch?v=Eb3jZ3n2o8E”

ภาพที่ 1ประธานาธิบดีคนแรกของรัฐไทยแม้ว

“แดงไพร่ มหานคร เห่าหอน ทาสสุนัข ทักษิณ

ถวิลมหา อำมาตยา มากันดื่นดกเจ๋ง

เหวง นัฐวุฒิุ จัญไรตุ๊ดตู่ จตุพร

ขวัญชัยอุดร อุดมแดง มหาสถาน

โสมม สามานย์ อันธพาล สถิต

อสัจจะ ขัติยะ ประทุษกรรม ประสิทธิ์”

Click here to read more »

‎[*ช่องสุดท้าย] …ของ นายก Pu

http://www.youtube.com/watch?v=2hCoy0mTcHQ”

ภาพที่ 1ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

“ให้หักได้โดยตรงจากเงินที่ต้องเสียภาษี โดยเป็นการหักหลังจากที่คำนวณภาษีเสร็จแล้วใน*ช่องสุดท้าย …”

บ้านหลังแรก ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ …เป็นจํานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คํานวณจาก เงินได้สุทธิ หรือที่ต้องชําระก่อนการคํานวณเครดิตภาษี

แต่ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าของ อสังหาริมทรัพย์นั้น

Click here to read more »

มาตรา ๖ (ง) พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๓

ภาพที่ 1อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๕๓

มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ ให้ได้รับพระราชทาน
อภัยโทษปล่อยตัวไป

(ง) เป็นคนมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี
ต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป

Click here to read more »

ศิษย์มีครู สนธิ ลิ้มทองกุล Birthday 2011

http://www.youtube.com/watch?v=IomHueSGniU&feature=related”

ภาพที่ 1.
ทำบุญวันเกิด
“สนธิ ลิ้มทองกุล” ครบรอบ 64 ปีโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 พฤศจิกายน 2554 09:56 น.Suthep Wannaprasart


เทียนแห่งธรรม นำความจริง ทิ้งความเท็จ

ชั่ว เข้า เว็จ… ดี เข้า วัด… คัด ดี ชั่ว…

กล้าชี้นำ ย้ำความจริง ทิ้งความกลัว

สู้สุดตัว ความชั่วร้าย หมายทานทัดPakpao Goodson


เป็นคนจริง คนกล้าแกร่ง แห่งยุคสมัย

เป็นคนไทย ใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เป็นคนดี ที่ต่อตี อัปรีย์ชัด

เป็นคนจัด แจ้งความจริง เตือนติงไทย

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียมาร์ค เสียหมด

ภาพที่ 1.
Bangkok’s
Battle of Bootsmy yellow boots are nicer than your fake burberry !!!Suthep Wannaprasart


นายก Pu..ว้าย “หู ประตู หลุด…!!?”

Pu สะดุด..ว้าย “หู ประตู หาย…!!?”

คลองสามวา หาหอก ออกลวดลาย

จิรายุ ห่วงทรัพย์ควาย ห่วงใคร..ว้า!?

ผู้ว่าฯ คางหมู..หา”หู ประตู หลุด…!!?”

เดินสะดุด หูPu ประตู อ้า

คือเรื่องราว น้ำนอง คลองสามวา

จิรายุ ห่วงทรัพย์ห่า หาหอก..ใคร!?

Click here to read more »

เบื่อ MBlog …เสียแม้ว เสียมาก

ภาพที่ 1 – 2


รูปประจำตัวโดยเดวิด เอี่ยมสะอาด ( อัลบั้ม ) ·

อัพเดทเมื่อเมื่อ 29 ตุลาคม 2011 เวลา 11:51 น.

nokhasee mblogSuthep Wannaprasart


๕.เรื่องของหนู นายกปู ดูให้..จ้า

ปลากระป๋อง ซองมาม่า อย่าเพิ่งเร่ง

ส่วนเสื้อผ้า มอบมาให้ ไปซักเอง

รอติดป้าย ตัวเป้งเป้ง เกรงใจจัง

๖.น้ำมาจ่อ ดอนเมืองจ้ำ น้ำไหล..จู๊ด

ศอ ปอ ภอ ต้องย้ายตูด กันหน้าตั้ง

กลับทำเนียบ เลียบริมคลอง ต้องระวัง

น้ำลายทบ ตลบหลัง ท่วมฝั่งคลอง

๗.คลองหนึ่งนอง คลองสามวา น้ำมาลู่

น้ำพัดหู ประตูหลุด ตูดเป็นช่อง

กุญแจหาย ยื้อสายยู ประตูคล้อง

น้ำไหลคล่อง ล้นร่องแคม แพลมถึงพวง

Click here to read more »

Next Page »