โดน..มิใช่น้อยน้อย

โดน..มิใช่น้อยน้อย

เตรียมตัวกลับ พัทยา..ยาเม็ดยาทา ขายอกแขนเคล็ด

โดน..มิใช่น้อยน้อย

“เตรียมตัวกลับ พัทยา
ยาเม็ดยาทา ขายอกแขนเคล็ด”
Short url : http://goo.gl/sqkS3G

มิใช่น้อยน้อย, โดน

“ไปพัทยา น้ำตาเล็ด
ทานยาแก้เคล็ด เช็ดน้ำตา”

โดน..มิใช่น้อยน้อย

กลับเสม็ด เคล็ดยอกแขน
กลับบางแสน ยอกแขนขา
เตรียมตัวกลับ พัทยา
ยาเม็ดยาทา ขายอกแขนเคล็ด

samunchon khonsamun
สามัญชน 1 กุมภาพันธ์ 2558
http://goo.gl/sqkS3G

#มิใช่น้อยน้อย #โดน

instagram
https://instagram.com/p/zos5DUkEUl/

โดน..มิใช่น้อย
Short url : http://goo.gl/ds0PJP

โดน..มิใช่น้อยน้อย

โดน..มิใช่น้อยน้อย – pagepeeker

<img src=”http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}”>