กะโหลกป๋า “กะลา” แลนด์ ๒

กะโหลกป๋า “กะลา” แลนด์ ๒

กะโหลกป๋า “กะลา” แลนด์ ๒

กะโหลกป๋า กะลาโป๊ก กะโหลกปู
กะ โป๊กกู กะ ปูโกก กระโป_เปรม

Short url : http://goo.gl/nmT3OD

กะโหลกป๋า
“กะลา” แลนด์ ๒

ทุกตาราง “กะลา” แลนด์ ของ พ่อ คุณ
มี ตู่ ล่อ มี ต่อ รุ่น มี ตุน รอ ..
17-01-58

“ทุกตาราง “กะลา” แลนด์ ของ พ่อ คุณ
มี ต่อ รุ่น มี ตู่ ล่อ มี ต่อ รู .. ”

“กะลา” แลนด์ แกนหน่อยทำแกนนำถ่อย
“กะลา” ถอย คนรู้ทาง คอยล้างถู
กะโหลกป๋า กะลาโป๊ก กะโหลกปู
กะ โป๊กกู กะ ปูโกก กระโป_เปรม

samunchon khonsamun
สามัญชน 20 มกราคม 2558
http://goo.gl/nmT3OD