คืนทวงMBLOG

คืนทวงMBLOG

Hope for all – Skyway Edition – The Bible speaks our languag

งดแต่งกลอน งอนแต่งกฎ งดขีดเขียน
เลิกติเตียน เลี่ยนตำหนิ ริต้นเริ่ม

Short url :
http://goo.gl/mttMO6

คืนทวงMBLOG

1
งดแต่งกลอน งอนแต่งกฎ งดขีดเขียน
เลิกติเตียน เลี่ยนตำหนิ ริต้นเริ่ม
งดเขียนกลอน งอนเขียนกฎ งดเดิมเดิม
แต่งกลอนเติม ไม่เพียงตน ไม่พ้นเตียง

wannaprasart blog
11 มิถุนายน 2556
http://goo.gl/mttMO6