Archive forธันวาคม, 2011

ในหลวงของแผ่นดิน 5 ธันวา 2554

ตราสัญลักษณ์ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
www.youtube.com/watch?v=7783igxqnWQ

ภาพที่ 1ตราสัญลักษณ์ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ในหลวง ของแผ่นดิน

รวมทรายหิิน เป็นแผ่นดินใหญ่

หยาดเหงื่อ หยดลงที่ไหน

ทุกข์ภัย ไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวง ของแผ่นดิน

ผินพักตร์ พึ่งพิง ให้เราแสนนาน

เล็ก จนโตจำได้ทุกสถาน

สุขสราญ ด้วยความร่มเย็น

Click here to read more »