ธรรมาธรรมะสงคราม [The Fight For Righteousness]

ภาพที่ 1Bangkok Post 18 Jun 2011

“ในกาลอนาคต ……….ก็จักมีผู้มุ่งหมาย

ข่มธรรมะทำลาย ……..และประทุษฐ์มนุษย์โลก

เชื่อถือกำลังแสน- ……ยะจะขึ้นเป็นหัวโจก

หวังครองประดาโลก …และเป็นใหญ่ในแดนดิน”

“น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ …อุโภ สมวิภาคิโน

อธมฺโม นิรยํ เหติ ………ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ”

“ธรรมกับอธรรมให้ผลหาเสมอกันไม่; อธรรมย่อมจักนำชนไปสู่นรก, แต่ธรรมย่อมจักนำชนให้ฃ้ามพ้นบาปไปสู่สุคติ.” – ด้วยอำนาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอิฐวิบุลผลจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ที่อ่านเรื่องนี้จงทุกเมื่อเทอญ ฯ

ราม ร.

วังพญาไท, วันที่ ๑ มกราคม, พ.ศ. ๒๔๖๓.

.


ธรรมาธรรมะสงคราม

อันคำเราทำนาย ชนทั้งหลายจงจดจำ  &nbspจงมุ่งถนอมธรรม เถิดจะได้เจริญสุข

                            ธรรมาธรรมะ
สงคราม

[The Fight For Righteousness]

๑.

ดูราประชาราษฎร์ นรชาตินิกรชน
จงนึกถึงฐานตน ว่าตกต่ำอยู่ปานใด
ไม่สู้อมรแมน ฤ ว่าแม้นปีศาจได้
ฝูงสัตว์ ณ กลางไพร ก็ยังเก่งกว่าฝูงคน
ทั้งนี้เพราะขี้ขลาด บ่มิอาจจะช่วยตน
ต่างมัวแต่กลัวชน จะตำหนิและนินทา
ผู้ใฝ่ซึ่งอำนาจ ก็ต้องอาจและหาญกล้า
ใครขวาง ณ มรรคา ก็ต้องปองประหารพลัน
อยากมี ณ ทรัพย์สิ่ง จะมานิ่งอยู่เฉยฉะนั้น
เมื่อใดจะได้ทัน มนะมุ่งและปราถนา
กำลังอยู่กับใคร สิก็ใช้กำลังคร่า
ใครอ่อนก็ปรา- ชิตะแน่มิสงสัย
สตรีผู้มีโฉม ศุภลักษณาไซร้
ควรถือว่ามีไว้ เป็นสมบัติ ณ กลางเมือง
ใครเขลาควรเอาเปรียบ และมุสาประดิษฐ์เรื่อง
ลวงล่อบ่ต้องเปลือง ธนะหากำไรงาม
เมื่อเห็นซึ่งโอกาส ผู้ฉลาดพยายาม
ส่อเสียดและใส่ความ และประโยชน์ ณ ตนถึง
ใครท้วงและทักว่า ก็จงด่าให้เสียงอึง
เขานั้นสิแน่จึ่ง จะขยาดและกลัวเรา
พูดเล่นไม่เป็นสา- ระสำหรับจะแก้เหงา
กระทบกระเทียบเขา ก็สนุกสนานดี
ใครจนจะทนยาก และลำบากอยู่ใยมี
คิดปองซึ่งของดี ณ ผู้อื่นอันเก็บงำ
ใครทำให้ขัดใจ สิก็ควรจะจดจำ
ไว้หาโอกาสทำ ทุษะบ้างเพื่อสาใจ
คำสอนของอาจารย์ ก็บุราณะเกินสมัย
จะนั่งไยดีไย จงประพฤติตามจิตดู
บิดรและมารดา ก็ชราหนักหนาอยู่
เลี้ยงไว้ทำไมดู นับจะเปลืองมิควรการ
เขาให้กำเนิดเรา ก็มิใช่เช่นให้ทาน
กฎธรรมดาท่าน ว่าเป็นของไม่อัศจรรย์
มามัวแต่กลัวบาป ก็จะอยู่ทำไมกัน
อยากสุขสนุกนัน- ทิก็ต้องดำริแสวง
ใครมีกำลังอ่อน ก็ต้องแพ้ผู้มีแรง
ใครเดชะสำแดง ก็จะสมอารมณ์ปอง

ภาพที่ 2.ธรรมาธรรมะสงคราม

๒.

ดูราประชาราษฏร์ ท่านอาจเห็นคติดี
แห่งการสงครามนี้ อย่าระแวงและสงสัย
ธรรมะและอธรร- มะทั้งสองสิ่งนี้ไซร้
อันผลจะพึงให้ บ่มิมีเสมอกัน
อธรรมย่อมนำสู่ นิรยาบายเป็นแม่นมั่น
ธรรมะจักนำพลัน ให้ถึงสุคตินา
เสพธรรมะส่งให้ ถึงเจริญทุกทิวา
แม้เสพอธรรมพา ให้พินาศและฉิบหาย
ในกาลอนาคต ก็จักมีผู้มุ่งหมาย
ข่มธรรมะทำลาย และประทุษฐ์มนุษย์โลก
เชื่อถือกำลังแสน- ยะจะขึ้นเป็นหัวโจก
หวังครองประดาโลก และเป็นใหญ่ในแดนดิน
สัญญามีตรามั่น ก็จะเรียกกระดาษชิ้น
ละทิ้งธรรมะสิ้น เพราะอ้างคำว่าจำเป็น
หญิงชายและทารก ก็จะตกที่ลำเค็ญ
ถูกราญประหารเห็น บ่มิมีอะไรขวาง
ฝ่ายพวกอธรรมเหิม ก็จะเริ่มจะริทาง
ทำการประหารอย่าง ที่มนุษย์มิเคยใช้
ฝ่ายพวกที่รักธรรม ถึงจะคิดระอาใจ
ก็คงมิยอมให้ พวกอธรรมได้สมหวัง
จะชวนกันรวบรวม พลกาจกำลังขลัง
รวมทรัพย์สะพรึบพรั่ง เป็นสัมพันธไมตรี
ช่วยกันประจัญต่อ พวกอธรรมเสนี
เข้มแข็งคำแหงมี สุจริตธรรมะสนอง
ลงท้ายฝ่ายธรรมะ จะชนะดังใจปอง
อธรรมะคงต้อง ปราชัยเป็นแน่นอน
อันว่ามนุษย์โลก ยังโชคดีไม่ย่อหย่อน
อธรรมะราญรอน ก็ชำนะแต่ชั่วพัก
ภายหลังข้างฝ่ายธรรม จะชำนะประสิทธิ์ศักดิ์
เพราะธรรมะย่อมรักษ์ ผู้ประพฤติ ณ คลองธรรม
อันคำเราทำนาย ชนทั้งหลายจงจดจำ
จงมุ่งถนอมธรรม เถิดจะได้เจริญสุข
ถึงแม้อธรรมข่ม ขี่อารมณ์ให้มีทุกข์
ลงท้ายเมื่อหมดยุค ก็จะได้เกษมศานต์
ถือธรรมะผ่องใส จึ่งจะได้เป็นสุขสราญ
ถือธรรมะเที่ยงนาน ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ ฯ

ราม ร.

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, สนามจันทร์, วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์, พ.ศ. ๒๔๖๑


ภาพที่ 3.ธรรมาธรรมะสงคราม

คำนำ

     
เรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม” นี้ ฃ้าพเจ้าได้แต่งขึ้นแต่เมื่อเดือนมกราคม, พ.ศ. ๒๔๖๑, เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ,
ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงในงานเฉลิมพระชนมพรรษาปีนั้น. ฃ้าพเจ้ารู้สึกว่าสมเด็จพระมหาสมณะทรงเลือกอุทาหรณเหมาะสมหนักหนา
เพื่อแสดงหลักแห่งธรรมว่าธรรมะกับอธรรมให้ผลไม่เหมือนกัน อีกทั้งเมื่อพิจารณาดูเรื่องที่ทรงยกมาแสดงนั้น ช่างคล้ายจริงๆ กับกิจการที่เป็นไปแล้วในงานมหาสงครามในยุโรป
อันพึ่งจะยุติลงในศกนั้นด้วยความปราชัยแห่งฝ่ายผู้ที่ละเมิดธรรมะ.

คุณพระช่วย
สำแดงสด 2 ประชันระนาด

ภาพที่ 4.


ธรรมาธรรมะสงคราม: วรรณคดีอุปนิทัศน์ตามแบบวรรณคดีอังกฤษเรื่องแรกของไทย

                            

  …wannaprasart blog.

ข้อความ
แบ่งปัน

….4 Comments so far

 1.   wannaprasart1 on ธันวาคม 3rd, 2011          

  “The Last Battle”…การต่อสู้ครั้งสุดท้าย

  “พันธะ แห่งมิตรนั้น
  ประจันบาน มาร..’มูลแม้ว”

 2.   wannaprasart1 on ธันวาคม 3rd, 2011          

  พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับเรียงพิมพ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2541 (1998)

  พระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 3

  2 ทิโมธี [3:1] แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
  2 ทิโมธี [3:2] เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม
  2 ทิโมธี [3:3] ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี
  2 ทิโมธี [3:4] ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า
  2 ทิโมธี [3:5] ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ

 3.   wannaprasart1 on ธันวาคม 2nd, 2011          

  “มาเถิด เทอดผองธรรม….
  มาร่วมนำ แก้สิ่งผิด
  รวมพล พันธมิตร…..
  พิชิตมาร บ้านเมืองเรา”

  เทวา ทูตสวรรค์
  ประจันรบ อันร้อนเร่า
  ยวนยั่ว หลงมัวเมา
  ซาตานเขลา ต้องโทษทัณฑ์

  ซาตาน จอมมารร้าย
  ย้ายพลยก ตกสวรรค์
  ขอบโลก คือเขต คัน
  บัญชาการ มารสงคราม

  ล่อลวง มนุษย์โลก
  ความโสโครก ทั่วเขตคร้าม
  ละทิ้ง สิ่งดีงาม
  ความเลวทราม เหนือความดี

  หมายสู้ พระผู้สร้าง
  หาหนทาง มรรควิถี
  แก่นธรรม เพียงกะพี้
  แก่นแท้มี ไม่รับมัน

  ขอบคุณ ท่านบัวธรรม
  ผู้หนุนนำ ธรรมจัดสรร
  พันธะ แห่งมิตรนั้น
  ประจันบาน มาร..’มูลแม้ว

  ขอคาระวะท่าน buadhram ด้วยความระลึกถึงยิ่ง

 4.   buadhram on พฤศจิกายน 30th, 2011          

  ขอบคุณท่านประสาท….เปิดโอกาสให้ไตร่ตรอง
  ธรรมะเข้าครอบครอง….ความเป็นไทยมานานวัน

  บัดนี้อธรรมเหิม…..นรกเสริมเพิ่มโมหันต์
  เปลี่ยนไทยเป็นโลกันต์…สุขสวรรค์สลายลง

  เดชะพระบารมี…. แพร่รังสี ดีประสงค์
  ไทยแท้ดำรงคง….ด้วยอินทร์องค์ พระปรีชา

  อธรรมล้ำรุกไล่….หวังเปลี่ยนไทยให้คลั่งบ้า
  ปลุกปั่นปวงประชา….หว่านเงินตราและอามิส

  มาเถิดเทอดผองธรรม….มาร่วมนำแก้สิ่งผิด
  รวมพลพันธมิตร…..พิชิตมาร บ้านเมืองเรา

  มาคาระวะท่าน wannaprasart ด้วยความระลึกถึงยิ่ง

Trackbacks/Pingbacks

 1. nt54wcm85nvw4t4covtw
 2. 2r34cyrn64tc24t2xw3w3
 3. 298cn54mr25cnt5nctrw
 4. vye80e80mt5enfn5tcev5y6ec6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.