Archive forกันยายน 6th, 2011

"รากเก่า" ที่บ้านเกิด – เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

http://www.youtube.com/watch?v=O8WjLtXhHtI”

ภาพที่ 1.


เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์จากวิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนชาวไทย ได้รับรางวัลซีไรต์จากเรื่องแม่น้ำรำลึก[1] เป็นชาว ตำบลวังลึก อ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 อายุ 38 ปี เรียนจบมัธยม 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

เมืองโบราณ บ้านเก่า จะเล่าเรื่อง

สืบเนื่อง เรื่องไป ไม่รู้สิ้น

สืบไป ให้คน ได้ยลยิน

เมืองสุพรรณ พื้นถิ่น เจ้าพระยา

Click here to read more »