wannaprasart mblog

สารแห่งความหวัง ถึงพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับตามรอยพ่อของแผ่นดิน) – Sattra Toaon๑.”ในหลวงของเราท่านทรงเป็นนักประชาธิปไตย ท่านยอมรับความแตกต่างทางความคิด แต่ในขณะเดียวกันหากเกิดความแตกต่างทางความคิดที่ถึงขั้นนำไปสู่การโค่นล้มท่านก็ทรงมีข้อเรียกร้องมิให้ประหัตประหารกัน แต่ต้องทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากัน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิง่ในระบอบประชาธิปไตย”

Click here to read more »

สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับปกป้องในหลวง) – Sattra Toaon๒.”การรวมตัวของท่านทั้งหลายที่เปี่ยมด้วยธรรม สันติ อหิงสา เป็นคุณสมบัติประการสำคัญที่สุดที่ท่านมีอยู่ครบครัน ขอให้ท่านรักษาแนวทางนี้ไว้ ใช้ความอดทนอย่างถึงที่สุด เพราะเมื่อเราอดทนกฎเกณฑ์ฟ้าย่อมคุ้มครอง และความอดทนมิได้หมายถึงการยอมแพ้และการละเลยต่อสถานการณ์แต่อย่างใด กลับแต่จะเพิ่มกำลังให้ทัพเรายิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น”

Click here to read more »

สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับที่ ๓) – Sattra Toaonถึงพี่น้องเสื้อชมพูและเสื้อหลากสีที่รักชาติทุกท่าน ผมขอเสนอยุทธวิธีในการแก้ปัญหาชาติโดยการแย่งชิงมวลชนคือพี่น้องเสื้อแดงจาก แกนนำ นปช สิ่งนี้จะสร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อการนำมวลชนของแกนนำผู้บอดใบ้ไร้สำนึก และอาจส่งผลระยะสั้นคือ ระงับยับยั้้งเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และระยะยาวคือสมานแผลของชาติไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากขึ้น

Click here to read more »

สารแห่งความหวัง ถึง พี่น้องเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี ( ฉบับที่ ๒ ) – Sattra Toaon“สืบเนื่องจากพฤติกรรมของนักวิชาการปีกแดง เลวร้ายอย่างถึงที่สุด ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้
ทั่วโลกปกป้องม็อบเสื้อแดง แล้วโยนบาปให้อภิสิทธิ์และทหารหาญ เลี้ยงม็อบทั้งที่รู้ว่ามีผู้ก่อการ
ร้าย และทหารมีความจำเป็นต้องปราบปราม เอาชีวิตประชาชนต่างทางเดินเพื่อผลักดันอุดมการณ์
ของตนเอง พูดความเท็จ ยุยงปลุกปั้น พี่น้องประชาชน จึงขอเรียนชี้แจงมายังพี่น้องเสื้อชมพู และ
เสื้อหลากสี ดังนี้”

Click here to read more »