wannaprasart mblog

ฝากใจ – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ(Winida Music)

ฝากใจ - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ(Winida Music)

2.เจ็บในใจ เก็บไว้ไม่อาจบอกใคร

น้ำตาหลั่ง อยู่เพียงผู้เดียวลำพัง

อธิษฐาน และร้องขอต่อพระองค์

โปรดทรงฟังคำคร่ำครวญจากใจ (ร้องรับ)

Click here to read more »

พรุ่งนี้ – อัลบั้ม : Grace 4(Thai Christian Song)

พรุ่งนี้ - อัลบั้ม : Grace 4(Thai Christian Song)เพลงคริสเตียนไทย เพื่อหนุนจิตวิญญาณ และการประกาศ

** พรุ่งนี้ถ้าหากจะเจอปัญหา

ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา ให้ผ่านเหมือนในวันนี้

พรุ่งนี้แม้อาจจะดีหรือร้าย

ไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจ ให้พระเยซูนำทาง

Click here to read more »

พันธสัญญาเดิม อิสยาห์ 2,เพลง อิสยาห์ 2:2-3พระเจ้าทรงครอบครองอย่างสันติทั่วสากล4 “………………… …………………….

และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา

และหอกของเขาให้เป็นขอลิด

ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก

เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป”

อิสยาห์ 2:4

Click here to read more »