wannaprasart mblog

เพลงใบไม้ร่วง – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

ทวงคืนMBLOG,ใบไม้ร่วง


เพลงแผ่นดิน จาก 3 คีตกานต์กวี :พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Click here to read more »

เพลงนางนวล – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลงนางนวล - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

<font size="4px" color="#FFFFFF"

เพลงแผ่นดิน จาก 3 คีตกานต์กวี :

<font size="3px" color="#FFFFFF"

พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

นางนวล – อรวี สัจจานนท์ อัลบั้ม ลมไผ่

นางนวล(ร้อง) – ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อัลบั้ม “ลมชีวิต”

Click here to read more »

บทกวีประกอบเพลง นางนวล – อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บทกวี,เพลง,นางนวล,อ.เนาวรัตน์,พงษ์ไพบูลย์


<font size="4px" color="#FFFFFF"

“เจ็บปวดร้าว ร้าวใจรอ รอวันใหม่

ฟ้ากว้างไกล ไกลแสนไกลหา ศรัทธาสองเรา”

Click here to read more »