wannaprasart mblog

สอระยำ

สอระยำ _ กวีการเมือง

มอแม้ว ดูไบดู..ปอปูสู้ สุดลึกล้ำ..สอสอ สอระยำ..ระยำหนอ สอนอชอ.

สอสอ สอระยำ

ระยำหนอ สอนอชอ.

http://goo.gl/F7wZ4D

กวีการเมือง, สอนอชอ, สอระยำ

Shortlink : http://mblog.manager.co.th/wannaprasart/?p=2912

สอระยำ

ตอตู่ คู่ปอเปรม

เคลมบ้านเมือง เรืองอำนาจ

ลอลิ้ม เลิกกู้ชาติ

ทอเทือกทาส พึ่งพระธรรม

มอแม้ว ดูไบดู

ปอปูสู้ สุดลึกล้ำ

สอสอ สอระยำ

ระยำหนอ สอนอชอ.

samunchon khonsamun

สามัญชน 13 มกราคม 2558

http://goo.gl/F7wZ4D

#กวีการเมือง #สอนอชอ #สอระยำ

UDDTODAY avatar

instagram

https://instagram.com/p/zgzpsikEXC/

รูปภาพ pagepeeker ของ wannaprasart mblog

สอระยำ – pagepeeker

<img src=’http://free.pagepeeker.com/v2/thumbs.php?size={size}&url={url}’>1 Comment so far

  1.   wannaprasart on มีนาคม 21st, 2015          

    wannaprasart mblog
    .

    …รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน
    http://mblog.manager.co.th/wannaprasart0/