wannaprasart mblog

ทวงคืนMBLOG สี มา ดัน หาย

ทวงคืนMBLOG

สี มา ดัน หาย
11
“ช่องแบบใหม่ มันไม่มี ที่บล็อกฉัน
ช่องแบบเก่า เลิกใช้กัน มันไม่เห็น
ช่องแบบเธอ ฉันอยากใช้ ใยซ่อนเร้น
เธอไม่ชอบ ให้ฉันเล่น แล้วเหรอ เธอ”
12
น้องว่างาม ก็ว่างาม ไปตามน้อง
ทำเธอร้อง พี่ก็รับ ว่าเลินเล่อ
ถ้าเธอท้อง คงต้องตาม ตัวให้เจอ
ใครทำเผลอ เธอทำไผล ใครทำท้อง
13
น้องว่าดี ก็ว่าดี คงมีบ้าง
พอน้องคราง พี่ก็ครวญ ชวนเข้าห้อง
น้องไม่คราง พี่ไม่ครวญ ไม่ชวนมอง
เมื่อน้องร้อง พี่ก็รับ ขยับรอ
14
อยู่ ดี ดี “วัน นี้ สี มา ดัน หาย”
ตอนสายสาย สีน้องหาย ไม่เหลือหรอ
สีน้องหาย ตอนสายนี้ ทำพี่ท้อ
MBLOGหนอ ของน้องนี้ สี-หาย..บาน!?


ทวงคืนMBLOG

14 อยู่ ดี ดี วัน นี้ สี มา ดัน หาย…ตอนสายสาย สีน้องหาย ไม่เหลือหรอ                                              สีน้องหาย ตอนสายนี้ ทำพี่ท้อ…MBLOGหนอ ของน้องนี้ สี-หาย บาน!?