wannaprasart mblog

พรรคเพื่อฟ้าดิน Vote No

ภาพที่ 1

Vote No Story (โหวต โน สตอรี่)

Vote No Story (โหวต โน สตอรี่)

๐ พรรคเพื่อฟ้าดิน Vote No

๐ MVพักการเมือง – บิลลี่ โอแกน

๐ รองหน.พรรคเพื่อฟ้าดิน เดินเท้าเปล่าไปสมัคร ส.ส.

๐ พรรคเพื่อฟ้าดิน นโยบาย และข้อบังคับพรรค

๐ พรรคเพื่อฟ้าดิน Vote No แคชของ Google

Share|

Get a scroller sign at http://www.crazyprofile.com.com!

จาก Love King

๐ MVพักการเมือง – บิลลี่ โอแกน

แก่นฟ้า,แสนเมือง, พรรคเพื่อฟ้าดิน

รองหน.พรรคเพื่อฟ้าดิน เดินเท้าเปล่าไปสมัคร ส.ส.

รองหน.พรรคเพื่อฟ้าดิน เดินเท้าเปล่าไปสมัคร ส.ส.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าว ที่
จากทีมข่าวมืออาชีพ ช่อง3 29บ
www.krobkruakao.com

พรรคเพื่อฟ้าดิน ส่งนายแก่นฟ้า แสนเมือง ลงสมัครระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 เจ้าตัวสวมเสื้อม่อฮ่อม เดินเท้าเปล่า ไปสมัครโดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง ไปให้กำลังใจ

นายแก่นฟ้า แสนเมือง รองหัวหน้าพรรคเพื่อฟ้าดิน ในฐานะ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 และเป็นเพียงว่าที่ผู้สมัครคนเดียวของพรรค กล่าวว่า ทางพรรคจะส่งเฉพาะ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเพียงคนเดียว โดยจะไม่ส่งผู้สมัครระบบเขต ทั้งนี้เป้าหมายของพรรคต้องการให้ประชาชนที่เบื่อนักการเมืองโหวตโน ไม่ประสงค์ลงคะแนนในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยดีกว่าการทำบัตรเสีย หรือฉีกบัตร ซึ่งพรรคขออีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในวันนี้ นายแก่นฟ้า ได้เดินเท้าเปล่า พร้อมกับใส่ชุดหม้อฮ่อม เดินทางไปมาสมัคร

โดยมีพลตรีจำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมกล่าวว่า พรรคเพื่อฟ้าดินได้ก่อตั้งมาถึง 8 ปีแล้ว และเห็นว่าที่ผ่านมาไม่มีนักการเมืองคนใดในสภาฯ ที่ออกมาปกป้องสถาบันและแผ่นดิน พร้อมกันนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ความขัดแย้งกับ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ ที่ได้ลาออกจากการเป็นแกนนำพันธมิตร ส่วนการโหวตโนของกลุ่มพันธมิตรฯ ก็เป็นคนละส่วนกับพรรคเพื่อฟ้าดิน เพราะต่างคนต่างทำ

Share


การเมือง
ข่าวโดยNation Channel วันที่19 พฤษภาคม 2554

“พรรคเพื่อฟ้าดิน” ได้หมายเลข 18

ติดตามบรรยากาศ การจับหมายเลข ปาร์ตี้ลิสต์ของผู้สมัครสส.วันแรก! สดจาก สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น -ดินแดง

1/1 Close

 

หน้าแรก >[02] การเมือง > พรรคเพื่อฟ้าดิน > นโยบาย และข้อบังคับพรรค

พรรคเพื่อฟ้าดิน มีนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย ด้วยการเมืองอริยะ หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคน ให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานประชาธิปไตยพัฒนาชุมชนไทยให้มีศีล ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจ และประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งเป็นนวัตกรรม (INNOVATION) อันหนึ่งของสังคมผู้ทำงานการเมืองอริยะ* หรือ การเมืองบุญนิยม ต้องเป็นอริยะบุคคล มีความซื่อสัตย์ มีสมรรถภาพ มีความรู้ความสามารถ ไม่ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุข ปลอดภาระส่วนตัว อุทิศตนทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างอิสระ โดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นของตน ทำให้ประชาชน มีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขที่สันติ ปลอดภัย ดีงาม สงบ ร่าเริง เบิกบาน สร้างวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต เป็นสังคมพึ่งพาเกื้อกูลกันสูงที่สุด เป็นสาธารณโภคี กินอยู่ ใช้สอย รวมกันในกองกลาง เกื้อกูลกันตามมีตามได้ สร้างสังคมประเทศชาติ ด้วยคุณธรรมของชุมชนบุญนิยม ซึ่งมีคติความเชื่อที่มุ่ง “บุญ” เป็นที่ตั้ง ลักษณะบุญนิยม 11 ประการ มีดังนี้ (1)…………………… ทวนกระแสกับทุนนิยม แต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับทุนนิยม เพราะบุญนิยมมุ่งให้ ส่วนทุนนิยม มุ่งเอา จึงไม่ขัดกัน ลงกันได้ตามเป็นจริง (2)…………………… มีคุณธรรมเข้าเขตโลกุตระ อยู่เหนือกิเลสได้ (3)…………………… ทำได้ยาก แม้ยากก็ต้องทำ เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม (4)…………………… เป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน (5)…………………… เป็นสัจธรรมแท้สำหรับมนุษย์และสังคม (6)…………………… กำไร คือ การให้ การเสียสละ (7)…………………… เน้นสร้างคนให้มีคุณธรรม และพ้นทุกข์ จนประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องหลัก การสร้างรายได้ การสร้างวัตถุทรัพย์ อันได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ และโลกียสุขมาให้แก่ตน หรือการสร้างวิชาการ ถือเป็นเรื่องรอง (8)…………………… เข้าถึงสภาวะธรรม ขั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณ (9)…………………… ความอุดมสมบูรณ์ จะอยู่ที่ส่วนรวม หรือส่วนกลาง ไม่ใช่อยู่ที่ส่วนบุคคล (10)…………………… เชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (11)…………………… จุดสัมบูรณ์ คือ อิสเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณภาพ

 

คุณลักษณะของผู้ถึงบุญนิยม ๖ ประการ ดังนี้ (1)…………………… ไม่เผาผลาญทำลาย มีความประหยัด มีชีวิตเรียบง่าย สมถะ (2)…………………… ไม่เอาเปรียบใคร มีความมักน้อย กล้าจน เสียสละให้ได้มากที่สุดอยู่เสมอ (3)…………………… ใฝ่ศึกษา สร้างสรร สร้างสมรรถนะ ขยันและอดทน กินน้อย ใช้น้อย ทำงานมาก (4)…………………… จุนเจือสังคม ผู้ขาดทุนหรือผู้เสียสละ คือผู้มีกำไรแก่ชีวิตตนเอง (5)…………………… สละออก สะบัดออก ไม่สะสม ไม่เห็นแก่ตัว (6)…………………… ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

 

 

 

 

Religion | Polity | Treasury | Agriculture | Health | Community | Industry | Education Communication | Ecomonic | Consumption | Laws | Sience | Diplomatic | GuestBook | FAQ

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อฟาดิน
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเพื่อฟ้าดิน

พรรคเพื่อฟ้าดิน Vote No แคชของ Google

…สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…

…wannaprasart blog.


แบ่งปัน