wannaprasart mblog

Archive forสิงหาคม 22nd, 2011

ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย FIVB Volleyball World Grand Prix 2011

ภาพที่ 1.
มือตบ…”อรอุมา สิทธิรักษ์” เบอร์ 6

ตบเพื่อเธอ ตบเพื่อไทย ตบเพื่อไท้

เพียงมือสอง ไม่ต้อง..ไป ใช้ตีนตบ

สองมือไกว่ ไหล่ตูดขา ท่วงท่าครบ

มือสยบ ตบกระฉ่อน … …อรอุมา

Click here to read more »