wannaprasart mblog

Archive forมกราคม 24th, 2011

รวมพลังฯ ตอน19 ลุกขึ้นเถิดคนดี 01 – ฆราวาส # 7 รวมพลคนกู้ชาติ


รูปภาพของวง ฆราวาส

๐ MVลุกขึ้นเถิดคนดี

๐ ลุกขึ้นเถิดคนดี.mp3

๐ ลิงค์ ลุกขึ้นเถิดคนดี.mp3

๐ บทเพลง ลุกขึ้นเถิดคนดี – ศิลปิน วงฆราวาส # 7 รวมพลคนกู้ชาติ

Click here to read more »

รวมพลังฯ ตอน18 …กูงง


๐ Sirichok Sopha – รูปประจำตัว     ๐ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ – รูปประจำตัว

๐ Politics – Manager Online – “มาร์ค” ตีมึน 7 คนไทยขึ้นศาลเขมร บ่งชี้เสียอธิปไตย ยันกอด MOU-JBC แน่น

๐ (2011-01-23 21:26:10 น.)นายกฯยืนยันคำตัดสินศาลกัมพูชาไม่มีผลต่อเขตแดน – ทีวีไทย

๐ ภาพที่1. ความสำคัญของตำแหน่งแห่งที่…กรณีโนนหมากมุ่น..จ.สระแก้ว – meoneogeo

๐ ภาพที่2. รูปภาพของ Sirichok Sopha – บ่อน้ำ UN บนที่ดินของนายหมา???


๐ ภาพที่3. แผนที่ฉบับปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดตามแผนผังของนายกษิต ระบุเส้นเขตแดน ตำแหน่งถูกจับกุม และสระน้ำยูเอ็น – 15thmove

๐ ภาพที่4. แผนที่บ้านหนองจานและทางเดิน 7 คนไทย(แก้ไขเมื่อได้รับวีดีโอ 20 นาที ปากคำชาวบ้านในรายการสภาท่าฯ และยืนยันข้อมูลครั้งสุดท้ายตามปากคำคุณแซมดิน) – 15thmove

Click here to read more »