wannaprasart mblog

Archive forสิงหาคม, 2010

MOU 2543 – "ขยับขากรรไกร ลดการใช้อวัยวะ"

1.ภาพเขาพระวิหารมุมสูงเมื่อมองจากฝั่งไทย

ประตูมุขของโคปุระชั้นที่ 2 ส่วนหนึ่งของปราสาทพระวิหาร

วิธีคิดที่แตกต่างระหว่าง อภิสิทธิ์กับพันธมิตร

(รายการ “เมืองไทยรายสัปดาห์” ออกอากาศทาง เอเอสทีวี วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 20.30-23.00 น. ช่วงที่ 1 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ดำเนินรายการ)

พันธมิตร 1.

     
ต้องยกเลิกMOU 2543 เพราะเป็นการยอมรับแผนที่ 1ต่อ 2แสน เป็นครั้งแรก เป็นการสละจุดยืนสำคัญว่า เรายึดหลักสันบันน้ำอย่างเดียว และทำให้เป็นการยอมรับแผ่นดินที่เคยเป็นของไทยล้วนๆ กลายเป็นพื้นที่พิพาท และทับซ้อนกัน

อภิสิทธิ์ 1.


     
MOU 2543 ไม่ต้องยกเลิก เพราะมีประโยชน์มาก เป็นการทำให้กัมพูชา ซึ่งเคยยึดแผนที่ 1ต่อ 2แสน ซึ่งฝรั่งเศสจัดทำขึ้นฝ่ายเดียว กลายเป็นพื้นที่ซึ่งพิพาท และทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา ถือเป็นผลงานสำเร็จในรัฐบาลชวน 2

Click here to read more »