wannaprasart mblog

พระราชดำรัสฯ 17.30 26-04-2553 ถ้างงและยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็กลับไปอ่านอีกรอบ – Chaiwat Suravichai

ในหลวงทรงย้ำศาลทำหน้าที่อุ้มชูประเทศสงบสุข

17.30 26-042-553


ในหลวงรับสั่งคณะผู้พิพากษา
" ….ถ้าท่านทำตามที่ปฏิญาณตนอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อยได้อย่างแน่นอน การที่ประเทศนี้ มีผู้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี้ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่า

นอกจากความเรียบร้อยที่จะเก
ิดขึ้น เป็นการแสดงว่ามี เจ้าหน้าที่ในประเทศ ที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติอย่าง

แน่นอน อย่างชัดเจน และตั้งใจที่จะรักษาเอาไว้ซ
ึ่งความเรียบร้อยของประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไป มีความตั้งใจในตัว ที่จะปฏิบัติงานของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกัน..…."

.


ประมวลภาพ : ตรวจบุคคลต้องสงสัยในปั๊ม หลังเหตุปะทะ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 เมษายน 2553 19:24 น.

Chaiwat Suravichai: พระราชดำรัสฯ 17.30 26-04-2553 ถ้างงและยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็กลับไปอ่านอีกรอบ

บันทึกของ Chaiwat|บันทึกเกี่ยวกับ Chaiwat|ข้อมูลส่วนตัวของ Chaiwat

พระราชดำรัสฯ 17.30 26-04-2553 ถ้างงและยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็กลับไปอ่านอีกรอบ

เมื่อวานนี้ พุธ 28-04-53 เวลา 16:41 น.

ทรงพระนามว่าเกาะช้างครั้งหนึ่ง พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด
ำเนิน ทางทะเล ระหว่างทางผ่านเกาะช้าง ทรงถาม


ข้าราชการท้องถิ่นคนหนึ่งว่
า “เกาะนั้นชื่ออะไร” ข้าราชการทูลตอบว่า “เกาะนั้นทรงพระนามว่า


เกาะช้างพะย่ะคะ” ตรัสว่า “ถ้างั้นก็เป็นญาติกับฉันน่
ะสิ” (ถ้างงก็กลับไปอ่านอีกรอบ)

 17.30 26-04-2553


ในหลวงรับสั่งคณะผู้พิพากษา
" ….ถ้าท่านทำตามที่ปฏิญาณตนอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อยได้อย่างแน่นอน การที่ประเทศนี้ มีผู้ทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี้ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะว่า

นอกจากความเรียบร้อยที่จะเก
ิดขึ้น เป็นการแสดงว่ามี เจ้าหน้าที่ในประเทศ ที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติอย่าง

แน่นอน อย่างชัดเจน และตั้งใจที่จะรักษาเอาไว้ซ
ึ่งความเรียบร้อยของประเทศ ทำให้ประชาชนทั่วไป มีความตั้งใจในตัว ที่จะปฏิบัติงานของตคนอย่างซื่อสัตย์สุจริตเหมือนกัน..…."

รับสั่งนี้ฯ ชัดเจนที่สุด

1. ท่านได้ปฏิญาณตนไหม


2. ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณอย่าง
เคร่งครัดหรือไม่


3. ถ้าท่านทำตาม จะช่วยให้ประเทศชาติมีความเ
รียบร้อยได้อย่างแน่นอน


4. และเป็นการแสดงว่า มีเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ตั
้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติอย่างแน่นอน อย่างชัดเจน และตั้งใจ

ที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งความเร
ียบร้อยของประเทศ


5. เมื่อท่านได้ทำตามทั้ง 4 ข้อ ด้วยความตั้งใจ เคร่งครัด แน่นอน ชัดเจน จะทำให้ประชาชนทั่วไป มีความตั้งใจ

ในตัว ที่จะปฏิบัติงานของตนอย่างซ
ื่อสัตย์สุจริตเหมือนกัน


ท่านต่อไปนี้ จะต้องเป็นผู้ตอบคำถาม และตอบกับตัวท่านเองเป็นลำด
ับแรก และตอบต่อประชาชน


ประชาชนกำลังติดตามและเฝ้าค
อยคำตอบจากท่านอยู่ เพราะสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดในโลก ไม่มีเวลาแล้ว

การนับถอยหลัง เริ่มนับแล้ว


1. นายกรัฐมนตรี ท่านรองฯสุเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีและพรรคร่วมทุกพรรค2. ท่านผบ.ทบ.พลเอกอนุพงษ์ ท่านรองประยุทธฯ กองทัพฯ


3. ท่านผบ.ตร. พลตำรวจเอกปทีปฯ นายตำรวจระดับสูงที่รับผิดช
อบ และนายตำรวจทุกคน


4. นายยงยุทธ อดีตสองนายก นายสมชาย พลเอกชวลิต และสส.พรรคเพื่อไทยทุกคน ฯ


ส่วนแกนนำแดง กองกำลังทราบฝ่าย ฯ คงไม่ต้องตอบ เพราะท่านไม่ได้อยู่ในกรอบน
ี้

ท่านจะทำ ได้ทำ ไม่ทำ ทำได้ทัน เวลาเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นตัวตัดสิน


ความเป็นธรรมที่คลานมาช้าๆ ก็คือ ความไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่ง


ก่อนอื่นต้องขอเรียนว่า เคารพในการตัดสินใจของทุกท่
าน ไม่ว่า นายกอภิสิทธิ์ รองสุเทพฯ รมว.กรณ์(FACE
BOOK ) ผบ.ทบ.พลเอกอนุพงษ์ ฯ


ประเด็นสำคัญในการชี้ขาด คือ ท่านประเมินสถานการณ์ถูกต้อ
งหรือไม่ และมีมาตรการแผนงานในเชิงรุกที่ชัดเจน

แน่นอนหรือไม่ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและยอ
มรับได้ไหม


ผมรักเป็นห่วงและเคารพท่านต
ลอดมาและต่อไป แต่ผมรักประชาชนมากกว่า


ขอให้ทุกท่านกลับไปอ่านพระร
าชดำรัสฯ


เมื่อท่านได้เข้าใจ และปฏิบัติ


ผมเชื่อมั่นว่า ความสงบ ความเรียบร้อยและความยุติธร
รมจะเกิดขึ้นได้แน่นอน ในเร็วๆนี้

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย 28042553


รูปภาพจากพระราชดำรัสฯ 1730 26042553 ถ้างงและยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็กลับไปอ่านอีกรอบ

                            
I Love Library Builder

  …wannaprasart blog.


ข้อความ

แบ่งปัน

textarea {color:#620108;}