wannaprasart mblog

สารแห่งความหวัง ถึงพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับตามรอยพ่อของแผ่นดิน) – Sattra Toaon๑.”ในหลวงของเราท่านทรงเป็นนักประชาธิปไตย ท่านยอมรับความแตกต่างทางความคิด แต่ในขณะเดียวกันหากเกิดความแตกต่างทางความคิดที่ถึงขั้นนำไปสู่การโค่นล้มท่านก็ทรงมีข้อเรียกร้องมิให้ประหัตประหารกัน แต่ต้องทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากัน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิง่ในระบอบประชาธิปไตย”

.

ความงามหลากสี
ค้านยุบสภา-หนุน “มาร์ค” ฝ่าวิกฤตชาติ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 เมษายน 2553 15:39 น.

(ภาพโดยคุณ Ruamchai Tanchanpong สมาชิกเฟซบุ๊ก กลุ่ม มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน ต่อต้านการยุบสภา)


สารแห่งความหวัง ถึงพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี (ฉบับตามรอยพ่อของแผ่นดิน)

แบ่งปัน เมื่อวานนี้ ศุกร์ 23-04-53 เวลา 17:47 น.

สารแห่งความหวังส่งมายังพี่น้องชาวเสื้อชมพูและเสื้อหลากสี สืบเนื่องจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ขอให้บอกเรานะ ว่าจะให้เราปรับตัวอะไรบ้าง” อันมีเหตุมาจากมีคนไทยบางกลุ่มไม่อยากให้มีสถาบันกษัตริย์ กระแสพระราชดำรัสนี้ มุ่งแสดงนัยยะมากมายที่เราควรยึดถือปฏิบัติตาม

๑.ในหลวงของเราท่านทรงเป็นนักประชาธิปไตย ท่านยอมรับความแตกต่างทางความคิด แต่ในขณะเดียวกันหากเกิดความแตกต่างทางความคิดที่ถึงขั้นนำไปสู่การโค่นล้มท่านก็ทรงมีข้อเรียกร้องมิให้ประหัตประหารกัน แต่ต้องทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากัน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญยิง่ในระบอบประชาธิปไตย

๒.ในหลวงท่านทรงเป็นนักสันติวิธี พ่อของเราไม่เคยบอกว่าเมื่อมีคนไม่ต้องการสถาบันแล้วผู้ที่ต้องการท่านต้องไปประหัตประหารต่อต้าน แต่ควรหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือกัน ทั้งที่ท่านเลือกหนทางนั้นได้ ด้วยเดชะบารมีของท่านแต่ท่านกลับหาทำเช่นนั้นไม่ ท่านกลับแสดงพระเมตตาทรงยอมรับฟังและทรงไต่ถามถึงข้อฏิบัติที่ถูกที่ควร ในขณะที่ฝ่ายเสื้อแดง มีแต่จะตอกลิ่มความแตกแยกให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ

๓.ในหลวงของเราท่านทรงเป็นนักกระจายความเสมอภาค การที่ท่านเป็นคนรับฟังเสียงโหยไห้จากความลำบากของคนไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ได้แปรเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติผ่านโครงการในพระราชดำริมากมาย หากพระองค์ท่านขาดคุณสมบัติข้อนี้ ประเทศเราคงไม่เจริญพัฒนามาถึงทุกวันนี้ ในขณะที่ฝ่ายเสื้อแดงมีความคิดส่วนหนึ่งแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งเน้นความเสมอภาคในการกระจายผลผลิตจากส่วนกลางสู่มือประชาชน ก็เข้ากันได้ดีกับพระจริยวัตรของพระองค์ มิได้มีความขัดแย้งแต่ประการใด

๔.ในหลวงของเราท่านเป็นผู้ที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความข้อนี้มิใช่เพียงแต่สถาบันกษัตริย์เท่านั้นที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคม แต่หากหมายรวมทุกสถาบันที่ต้องปรับให้ทันความเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแส สิทธิและเสรีภาพ ภราดรภาพ อันเป็นกระแสความคิดของตะวันตก ซึ่งนักวิชาการฝ่ายแดงหยิบยกมาใช้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่่ได้ขัดแย้งกับความคิดของในหลวงแต่อย่างใด ท่านกลับมีกระแสพระราชดำรัสในหลายวาระว่า พระมหากษัตริย์ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ มิเช่นนั้นจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ถูกที่ควรได้อย่างไร แม้การเคลื่อนไหวของฝ่ายแดง ถึงขั้นหักหาญโค่นล้มดูจะเป็นสิ่งที่เกินสมควร พระองค์ท่านก็ยังทรงมีพระเมตตาที่จะปรับพระองค์ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง

สารแห่งความหวัง ส่งมายังทุกท่าน เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแนวทางพ่อของแผ่นดิน มีความรัก ความเมตตา ตามรอยพระองค์ท่าน แต่มิได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้แก่ความไม่ถูกต้อง หากแต่การที่เราประสานความคิดความเข้าใจใหเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ย่อมส่งผลดีแก่การเคลื่อนทัพธรรมของเราให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร

ด้วยจิตคารวะ

อ.ศาสตรา โตอ่อน ๑ ใน ๓๐๓ นักวิชาการต่อต้านการยุบสภา


                            

  …wannaprasart blog.

ข้อความ

….

textarea {color:#620108;}