wannaprasart mblog

การอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา (ตอนจบ) – Chaiwat Suravichaiการอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา ( ตอนจบ )

หลักการที่ใช้ในการอธิบาย ปลุกระดมต่อชาวบ้านและพวกที่ไม่สนใจทางการเมือง รวมทั้งพวกตัวเอง

หนึ่ง พูดเฉพาะส่วน ตัดตอน ไม่กล่าวถึงภาพรวมของเรื่องทั้งหมด เอาเฉพาะที่ได้ประโยชน์
เช่น พูดเรื่องการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่ทหารออกมาล้มรัฐบาลทักษิณ

แต่ไม่กล่าวถึง การครองอำนาจรัฐ 6 ปี ( 2544-/2549)ตั้งแต่ การเข้าสู่อำนาจรัฐ การใช้อำนาจรัฐ
โดยมิชอบ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ( แทรกแซงองค์กรอิสระ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
ตามระบบ ) ทำให้ประชาชนทนไม่ได้ ต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนใหญ่ขับไล่ แต่นายกทักษิณไม่รับฟังฯ

จนเป็นสาเหตุแห่งการทำรัฐประหารดังกล่าว เป็นการยุติการใช้อำนาจรัฐโกงชาติโกงประชาชน
อันก่อให้เกิดผลเสียหายมากกว่าการรัฐประหารซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การได้รับดอกไม้การสนับสนุน
จากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดเจน

.การอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา ( ตอนจบ )แบ่งปัน

วันนี้ เวลา 0:27

การอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา ( ตอนจบ )

หลักการที่ใช้ในการอธิบาย ปลุกระดมต่อชาวบ้านและพวกที่ไม่สนใจทางการเมือง รวมทั้งพวกตัวเอง

หนึ่ง พูดเฉพาะส่วน ตัดตอน ไม่กล่าวถึงภาพรวมของเรื่องทั้งหมด เอาเฉพาะที่ได้ประโยชน์
เช่น พูดเรื่องการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่ทหารออกมาล้มรัฐบาลทักษิณ

แต่ไม่กล่าวถึง การครองอำนาจรัฐ 6 ปี ( 2544-/2549)ตั้งแต่ การเข้าสู่อำนาจรัฐ การใช้อำนาจรัฐ
โดยมิชอบ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ( แทรกแซงองค์กรอิสระ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
ตามระบบ ) ทำให้ประชาชนทนไม่ได้ ต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนใหญ่ขับไล่ แต่นายกทักษิณไม่รับฟังฯ

จนเป็นสาเหตุแห่งการทำรัฐประหารดังกล่าว เป็นการยุติการใช้อำนาจรัฐโกงชาติโกงประชาชน
อันก่อให้เกิดผลเสียหายมากกว่าการรัฐประหารซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การได้รับดอกไม้การสนับสนุน
จากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดเจน

สอง การพูดย้ำถึงผลเสียของฝ่ายคู่กรณี เช่น การรัฐประหารและรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์
แต่ไม่พูดถึงผลเสียหายที่มากกว่าของตัวเอง ระบอบทักษิณทุนสามานย์ต่อประชาชนและชาติ

สาม การนำเสนอผลงานเฉพาะหน้าของตนเองว่าดีต่อประชาชน ทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นผลดี
ต่อประชาชนในระยะยาว เช่น นโยบายประชานิยมฯ ซึ่งหลายประเทศมีบทเรียนว่า มีผลเสีย มากกว่า

สี่ สร้างและนำสองเรื่องที่เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกัน มาโยงและผูกเป็นเรื่องเดียวกัน โดยสร้าง
นิยายให้ตนซึ่งเป็นฝ่ายผิดให้เป็นพระเอก ถูกคนอื่นที่เป็นฝ่ายถูกกลับเป็นผู้ร้าย เรียกร้อง
ความเห็นใจจากประชาชน อ้างว่าคนมีเงินแสนล้านเป็นพวกเดียวกับชาวบ้าน เช่น คดีทักษิณใช้
อำนารัฐโกงชาติโกงประชาชน 76000 หมื่นล้าน ถูกศาลฎีกาฯตัดสินว่ามีความผิดจริง แต่นำไปโยง
กับชาวบ้านที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน สรุปคือ
ทักษิณเป็นฝ่ายถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมและศาลเป็นฝ่ายผิด เป็นผู้รังแกทักษิณห้า สร้างวาทกรรมใส่ร้ายโจมตีคู่กรณีและระบบที่ตนต้องการทำลายล้างเพราะขัดขวางหรือคิด
ว่าขัดขวางการอำนาจที่ไม่ถูกต้องของตน ทำให้ตนเองและบริวารไปไม่ถึงดวงดาว เช่น
อำมาตย์ หรือมหาอำมาตย์ ( ที่เจตนาให้โยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ) เป็นผู้สร้างให้เกิดปัญหา
ความไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ชนชั้นและการต้องคงความเป็นไพร่ รวมทั้งการก่อหรือสาเหตุของ
ทุกปัญหา และสรุปว่า อำมาตย์ หรือรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีอำนาจบงการอยู่เบื้องหลังเป็นอุปสรรคขัด
ขวางความก้าวหน้าและการพัฒนาสังคม จึงจะต้องร่วมมือกันระหว่าง พวกไพร พวกซ้ายจัด และ
พรรคเพื่อไทย และกลุ่มกองกำลังทราบฝ่าย สื่อ และทุนสามานย์ ก่อสงครามชนชั้น เพื่อล้มรัฐบาล
และโค่นอำมาตย์ เพื่อสร้างรัฐไทยใหม่ ที่มิใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขฯ

หก การใช้ข้อเสียความไม่ถูกต้องการใช้อำนาจไม่เป็นธรรมของระบบการเมือง ระบบราชการ ฯ ที่ยังมีอยู่
มากในระบบการเมืองเลือกตั้งการเมืองเก่า การคอร์รับชั่น การใช้เส้นสายการเรียกและการให้ผล
ประโยชน์ต่างตอบแทน มาเป็นประโยชน์ส่วนตน โดยการขยายความขัดแย้ง การดึงข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเป็นพวกตน หรือการให้การสนับสนุนตำรวจที่ทำผิดและถูกลง
โทษ ไม่ต้องรับการลงโทษ ( กรณี 7 ตุลาคม 2551 )

เจ็ด การบิดเบื้อนข้อเท็จจริงการกล่าวเท็จให้ข้อมูลที่ผิดด้านเดียว หรือข้อมูลที่จริงน้อยผสมเท็จมาก และ ทำอย่างต่อเนื่อง กระทำซ้ำ ถี่ยิบเป็นประจำทุกวัน อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ จนหลอกตัวเองได้

กลไกและเครื่องมือที่ใช้ มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทำอย่างเป็นระบอบและกระบวนการครบทั้งระบบสื่อสาร บุคคลากรหรือสถาบัน สื่อ นักวิชาการ นักการเมืองพรรคการเมือง ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้นำชุมชน ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร นักปลุกระดม นักร้องและงานด้านวัฒนธรรม นักปลุกระดม

กลุ่มอุดมการณ์ซ้ายจัดอคติ จุดที่สำคัญ เป็นฝ่ายกระทำข้างเดียวต่อเนื่องยาวนาน โดยฝ่ายรัฐบาลเมินเฉย ไม่ทั้งการทำงานหรือการขัดขวางต่อต้าน เพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย ที่สำคัญมีการกระทำและเจตนาที่ชัดเจนในการล้มและเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไคยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

รูปประจำตั

รูปภาพของ Chaiwat Suravichai – รูปประจำตัว

แบ่งปันข้อความ

textarea {color:#620108;}2 Comments so far

 1.   rapeseed on เมษายน 24th, 2010          

  เห็นไอ้ตักขึ้แล้วจะอาเจียนคะคุณพี่ ขอประณามและสาปแช่งที่มันทำกับประเทศไทย ไอ้ไพร่แดงด้วย สามีเราถามว่าทำไมตักขึ้ แกนนำ และไพร่แดงถึงได้เลวทรามขนาดนี้ ขนาดคนต่างชาตินะเนี่ยยังเจ็บแค้นแทนคนไทย เมื่อไหร่มันจะไปลงนรกให้หมดนะคะ คุณชัยวัฒน์ สุรวิชัย เขียนได้ดีนะคะ ดูท่าคุณพี่คงจะอึดอัดขัดข้องกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้น่าดูนะคะ ตามบล็อกใหม่ของท่านไม่ทันเลย ขอบคุณอีกครั้งที่นำมาแบ่งปันกันคะ เทคแคร์นะคะ

 2.   wannaprasart on เมษายน 24th, 2010          

  หวัดดีจ่ะ น้องธัญญ่า

  จะล้มทศกัณฐ์ ต้องขยี้กล่องดวงใจ ..คงใช้ไม่ได้ผล

  อาวุธของทศกัณฐ์

  “กระทืบบาทผาดโผนโจนร้อง กึกก้องฟากฟ้าอึงอุด
  มือหนึ่งจับศรฤทธิรุทร มือสองนั้นยุดพระขรรค์ชัย

  มือสามจับจักรกวัดแกว่ง มือสี่จับพระแสงหอกใหญ่
  มือห้าจับตรีแกว่งไกว มือหกฉวยได้คฑาธร

  มือเจ็ดนั้นจับง้าวง่า มือแปดคว้าได้พะเนินขอน
  มือเก้ากุมเอาโตมร กรสิบนั้นหยิบเกาทัณฑ์”

  แพ้ ชนะ ชี้ขาดที่ ข่าวสาร
  แนวรบFacebook…นักรบแป้นคีบอร์ด