wannaprasart mblog

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichaiการอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชาฯ ( ตอนหนึ่ง )

มีการใช้หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

นักการเมือง การได้ลงสมัคร การให้เงินหาเสียงก้อนโต การทำให้ได้รับเลือกตั้ง การได้รับตำแหน่งสำคัญ การให้บ้านและรถยนต์ การเปิดบริษัทธุรกิจให้ การซื้อตัวซื้อพรรค การสัญญาล่วงหน้า เช่น ได้เงินก้อนโตเป็นงวดๆ โควต้ารัฐมนตรี ตำแหน่งที่ต้องการ การได้โควต้าสัมปทาน ฯลฯ

นักการเมืองท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ เป็นลักษณะขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทักษิณ นักวิชาการ เสริมบทบาทในทางวิชาการ การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อและดูงานต่างประเทศ การทำวิจัยการเป็นวิทยากร การให้ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันบรืษัทธุรกิจและการเมือง การสนองความคิดและอุดมการณ์ (หากมี)ให้เป็นจริง

.การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา ( ตอนหนึ่ง )แบ่งปัน
วันนี้ เวลา 0:16
การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชาฯ ( ตอนหนึ่ง )

มีการใช้หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

นักการเมือง การได้ลงสมัคร การให้เงินหาเสียงก้อนโต การทำให้ได้รับเลือกตั้ง การได้รับตำแหน่งสำคัญ การให้บ้านและรถยนต์ การเปิดบริษัทธุรกิจให้ การซื้อตัวซื้อพรรค การสัญญาล่วงหน้า เช่น ได้เงินก้อนโตเป็นงวดๆ โควต้ารัฐมนตรี ตำแหน่งที่ต้องการ การได้โควต้าสัมปทาน ฯลฯ

นักการเมืองท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ เป็นลักษณะขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทักษิณ นักวิชาการ เสริมบทบาทในทางวิชาการ การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อและดูงานต่างประเทศ การทำวิจัยการเป็นวิทยากร การให้ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันบรืษัทธุรกิจและการเมือง การสนองความคิดและอุดมการณ์ (หากมี)ให้เป็นจริง

ข้าราชการ ส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ ที่สำคัญหรือตามที่ต้องการโดยทางลัด ยืมตัวมารับใช้งานการเมืองการให้ได้เข้าหลักสูตรสำคัญ วปอ. มีการให้ผลประโยชน์จากการรับใช้ทางการเมืองที่คุ้มค่า และให้ตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงหลังจากการเกษียณฯ ลักษณะที่พิเศษกว่า คือ การให้เข้ามามีผลประโยชน์ร่วมที่สูง แต่ต้องร่วมรับผิดถุกด้วยกัน วิธีการเช่นนี้ ทำให้ต้องออกมาปกป้องทักษิณหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย แม้จะหมดหน้าที่ไปแล้วฯ นักธุรกิจ การดึงมาร่วมในเครือข่ายธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด และหรือให้เข้าสู่ธุรกิจการเมือง สร้างเป็นอาณาจักรหรือกลุ่มเครือข่ายอุปถัมภ์ของทักษิณหรือกลุ่มบรืวารที่จงรักภักดี นักกิจกรรมหรือคนมีอุดมการณ์ จะใช้การคุยถึงอุดมการณ์ และดึงมาร่วมทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะให้ผลประโยชน์และความสะดวกสบาย สร้างและสนับสนุนให้เป็นผู้นำหรือมีบทบาท การให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศตามอุดมการณ์ที่ชอบ การสนับสนุนการเงินในการทำงาน การใช้อำนาจในการจัดการให้ได้รับเงินกู้ก้อนโต เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจและงานส่วนตน ทำให้คนใกล้ชิดบางคนเป็นคนมีฐานะมั่งคั่ง บางคนที่ติดใจในรสชาดการเมืองเลือกตั้ง ก็ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ให้ลงสมัครในประเภทปาร์ตี้ริส มีการช่วยเหลือพิเศษทางการเงินและการสั่งการตรงให้พื้นที่สนับสนุนให้ได้ตำแหน่ง และให้ตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล เกิดความผูกพันฉันท์สหายยุคโลกาภิวัฒน์ระหว่างนักธุรกิจการเมืองทุนสามานย์กับคอมมิวนิสต์ซ้ายจัดอคติ ซึ่งบางคนที่เคยด่าถึงความร้ายกาจและความเลวทรามที่ทำลายประชาชนประเทศชาติของระบอบทักษิณ กลับมาชื่นชมว่าเป็นเทพเจ้าเป็นความหวังของประชาชน ฯ ชาวบ้านและประชาชน ระบอบทักษิณจะใช้นโยบายประชานิยม การจัดตั้งระบบหัวคะแนนเป็นชั้นๆแบบระบบขายตรง ประสานทางด้านผลประโยชน์กับนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ และผู้รับเหมาในอำเภอจังหวัด และที่มีผลต่อความคิดความเชื่อ คือ การใช้สื่ออย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ ทั้งTVแดง sms วิทยุ WEBSITE ฯ การจัดอบรมทางการเมือง ร้านกาแฟ การพูดคุยฯ โดยข้อมูลด้านเดี่ยวและบิดเบื้อน อย่างต่อเนื้องมาเป็นเวลานาน ผลที่เกิดขึ้น คือ ชาวบ้านบางส่วนเกิดความเชื่อว่าทักษิณเป็นคนดีเป็นผู้นำความหวังให้แก่ชาวบ้านขณะเดี่ยวกัน ก็มีความเกลียดชังไม่พอใจ สถาบัน รัฐบาลถ้าจะให้ได้ข้อเท็จจริง จะมี 2 เรื่องที่สำคัญ คือ

หนึ่ง นโยบายประชานิยมของระบอบทักษิณ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า มีผลดีหรือผลเสีย แก้ปัญหาได้มีผลเสียหรือมีโทษสำหรับประเทศไทยแต่บทสรุปของหลายประเทศ ประชานิยมมีแต่ผลเสีย

สอง ความนิยมของชาวบ้านที่มีต่อทักษิณ ในช่วงก่อน การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จะมีไม่มากเท่าปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทำหน้าที่ ป้องกันความเท็จที่ทำลายสถาบันและบุคคล และการให้ความจริงแก่ชาวบ้านและประชาชน ฯ ที่กล่าวมาอาจจะเป็นแค่ความคิดความเข้าใจส่วนหนึ่งกึ่ยวกับทักษิณและระบอบทักษิณ ซึ่งเป็นคนไม่ธรรมดา อาจจะเป็นได้ทั้งพระเจ้ามูลเมืองในนิยาย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอดีตคอมมิวนิสต์ตกขอบ เป็นแก้วสารพัดนึก ของผู้คนที่มีความทะเยอทะยานทางธุรกิจและการเมือง เป็นแหล่งทุนที่ไหลไม่หยุดของแกนนำ ฯ หรืออาจจะเป็นปีศาจร้ายที่มีพลังอาฆาตแค้น ที่มีเจตนาที่จะทำลายทุกสถาบันทุกผู้คนที่ขวางเส้นทางเป็นใหญ่แต่ผู้เดืยวในแผ่นดินไทย หรืออาจจะเป็นนักโทษอาชญากรรมแผ่นดินตลอดชีวิตในคุกประเทศไทย

ต้องบอกว่า ทักษิณมีเล่ห์กลที่สามารถเปลี่ยนคำพูดให้สอดคล้องกับความคิดและผลประโยชน์ของแต่ละคน คือ พูดกับพวกที่สนแต่เรื่องผลประโยชน์ คือจะเสนอผลประโยชน์ให้ แต่ถ้าพูดกับคนมีอุดมการณ์ เป็นนักประชาธิปไตยจริง ก็จะพูดซ้าย ยกอุดมการณ์ อำมาตย์ ชนชั้น สงครามชนชั้นสองมาตรฐาน ความเป็นธรรม การล้มรัฐบาลโค่นสถาบัน สร้างรัฐไทยใหม่ แต่ถ้าพูดกับพวกลูกครึ่งคือ ครึ่งอุดมกาณ์ ครึ่งอำนาจเงินทองการเสวยสุข ก็จะพูดอุดมการณ์นำ แต่ตบท้ายด้วยผลประโยชน์ ถ้าพูดกับชาวนา ทักษิณจะพูด จนชาวนารู้สึกทุกข์กว่าความเป็นจริง พูดกับชาวบ้าน จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นไพร่ และทักษิณเป็นหัวหน้าไพร่นำทัพกบฏ แต่จะกดและขี่หัวหน้ามุ้งและแก็งค์ต่างๆ
ไม่ให้คอร์รัปชั่นมาก “ ไม่ให้อิ่มแต่ไม่อด โดยส่วนแบ่งนั้น กูเอาเองเพราะลงทุนมากกว่าแถมฉลาดกว่า

สิ่งที่ผู้สันทัดกรณีลุ้นกันอยู่ 2 ขัอ คือ
หนึ่ง ระหว่างทักษิณ กับ หัวหน้ามุ้ง นักการเมืองที่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน ใครจะชนะ ?
สอง ระหว่างทักษิณ(ทุนสามานย์) กับอดีตคอมฯซ้ายจัดอคติ ใครจะใช้ใคร และใครจะชนะ ?

วันพุธ 21 เมษายน 2553 ชัยวัฒน์ สุรวิชัย


รูปประจำตัว

รูปภาพของ Chaiwat Suravichai – รูปประจำตัวแบ่งปันข้อความ

textarea {color:#620108;}2 Comments so far

 1.   rapeseed on เมษายน 23rd, 2010          

  โอ้โห คุณพี่เราขยันจริงๆ นั่งอัพเดทข้อมูล อ่านบล็อกเก่าไปเรื่อยๆ พอเสริชเจอบล็อกใหม่คุณพี่ก่อนใครเลย ตีแสกหน้าเราเลย ตักกี้เขาทำการตลาดดี ระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นละคะ ทุนสามานย์ตัวพ่อเลยละคะ เมือก่อนเคยชอบเขาเพราะเขาเร็ว ดูเหมือนวิสัยทัศน์กว้างไกล แต่โกงจิ๊กหงายเลย

 2.   wannaprasart on เมษายน 23rd, 2010          

  ทฤษฎี สองนคราประชาธิปไตย

  คนชนบทเลือกรัฐบาล คนเมืองล้มรัฐบาล
  กำลังถูกกลับด้านโดยมวลชนคนเสื้อแดง

  แต่มิอาจปารมาส นักรบหน้าแป้นคีบอร์ด Facebook