wannaprasart mblog

พันธสัญญาเดิม อิสยาห์ 2,เพลง อิสยาห์ 2:2-3

พระเจ้าทรงครอบครองอย่างสันติทั่วสากล

4 “………………… …………………….
และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก
เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป”
อิสยาห์ 2:4

Share
|

 


อิสยาห์ 2

พระเจ้าทรงครอบครองอย่างสันติทั่วสากล 

1. ถ้อยคำซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอส
เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม

2. ในยุคหลังจะเป็นดังนี้
คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้า
จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลาย
และจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขา
และประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหา

3. และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่า
“มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า
ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ
เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา
และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์”
เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากศิโยน
และพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม

4. พระองค์ทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดาประชาชาติ
และจะทรงตัดสินเพื่อชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก
และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก
เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปการที่พระเจ้าทรงพิพากษาคนเย่อหยิ่ง

การที่พระเจ้าทรงพิพากษาคนเย่อหยิ่ง 

5. โอ เชื้อสายของยาโคบเอ๋ย
มาเถิด ให้เราทั้งหลายดำเนินในสว่างของพระเจ้า 

6. เพราะพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสีย
คือเชื้อสายของยาโคบ
เพราะว่าเขาเต็มด้วยผู้ทำนายจากตะวันออก
และด้วยหมอดูอย่างคนฟีลิสเตีย
และเขาตีสนิทกับคนต่างชาติ 

7. แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคำ
ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีสิ้นสุด
แผ่นดินของเขาเต็มด้วยม้า
รถรบของเขาไม่มีสิ้นสุด 

8. แผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพ
เขากราบไหว้ผลงานแห่งมือของเขา
ต่อสิ่งซึ่งนิ้วมือของเขาได้กระทำ 

9. มนุษย์จึงตกต่ำลง

และคนก็ด้อยลง
อย่าอภัยเขาเลย 

10. จงหลบเข้าไปในหิน และซ่อนอยู่ในผงคลี
ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า
และจากพระสิริแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ 

11. และท่าอันผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง
และความจองหองของคนจะถูกปราบลง
พระเจ้าองค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูนในวันนั้น 

12. เพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงมีวันหนึ่ง
ที่สู้สารพัดที่เย่อหยิ่งและสูงส่ง
ที่สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและสูง 

13. ที่สู้ต้นสนสีดาร์ทั้งสิ้นของเลบานอน

ที่สูงและที่ถูกยกขึ้น
และที่สู้ต้นก่อทั้งสิ้นของบาชาน 

14. ที่สู้ภูเขาสูงทั้งสิ้น
และที่สู้เนินเขาทั้งปวงที่ถูกยกขึ้น 

15. ที่สู้หอคอยสูงทุกแห่ง
ที่สู้กำแพงที่เข้มแข้งทุกแห่ง 

16. ที่สู้กำปั่นทั้งสิ้นของทารชิช
และที่สู้เรืองดงามทั้งสิ้น 

17. และความผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบลง
และความจองหองของคนจะตกต่ำลง
ในวันนั้นพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน 

18. และรูปเคารพจะสูญสิ้นไปทีเดียว

19. และคนจะเข้าไปในถ้ำ และในโพรงดิน
ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า
และจากพระสิริแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทำให้โลกสั่นสะท้าน 

20. ในวันนั้นคนจะเหวี่ยง
รูปเคารพของตนออกไปอันทำด้วยเงิน
และรูปเคารพของตนที่ทำด้วยทองคำ
ซึ่งเขาทำไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ
ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว 

21. เพื่อเขาจะเข้าถ้ำหิน และเข้าซอกผา
ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า
และจากพระสิริแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์
เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นกระทำให้โลกสั่นสะท้าน 

22. จงตัดขาดจากมนุษย์เสียเถิด
ซึ่งในจมูกของเขามีลมหายใจ
เพราะเขามีคุณค่าอะไรเล่า

OLD TESTAMENT:ISAIAH:2

ในวันนั้นพระเจ้าองค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูน

“The Frogs Who Desired a King”

a fable ascribed to Aesop.
“In times of crisis, people may desire a strong ruler to protect them,
but a strong ruler can quickly and easily become a tyrant”

HOME


Jesus is alive, Thai Gospel


…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…
 wannaprasart blog.

แบ่งปัน

 1 Comment so far

  1.   rapeseed on กุมภาพันธ์ 26th, 2010          

    วันนี้บล็อกนี้เป็นบล็อกเด่นคะ แด๋วประชดว่าเม้นท์เป็นจ็อบๆ รายละเอียดดีคะ