wannaprasart mblog

Archive forกันยายน 6th, 2009

เพลงสาวลูกซอด-ปี๊ค ฟุตปาธแฟมิลี่
Preal Footpath
                            

Peak Footpath


คอนเสิร์ต
ประมาณ ปี2008


“เรื่องดนตรี น้องก็ยังไม่เก่ง

เรื่องร้องเพลง ก็ยังพอกำก่า

รักนอกตำรา่ บ่ทันได้…บ่ทันได้”

Click here to read more »

เพลงพ่อสัญญา-ปี๊ค ฟุตปาธแฟมิลี่

เปรียว ฟุตปาธ

                            

ปี๊ค ฟุตปาธ                             “โอบกอดไออุ่นเมื่อใด เนิ่นนานแล้วเท่าใด

                             ยังซ่อนซุกในใจ รออุ่นไอเป็นจริง


                             บ้านน้อยที่คอยพักพิง เลือนลานจากไออุ่นอิง

                             เชื่อพ่อไม่ทอดทิ้ง อยู่กับคำสัญญา”

Click here to read more »