wannaprasart mblog

Archive forสิงหาคม 9th, 2009

A Tu Corazon สู่กลางใจเธอ – โรส ศิรินทิพย์

A Tu Corazon,สู่กลางใจเธอ,โรส,ศิรินทิพย์

 แต่จากตรงนี้ จะอีกไกลไหม จากมือเธอนั้นไปสู่ใจ

ฉันไม่รู้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ เพราะมันดูแสนจะยาวไกล

ไกลสักเพียงไหน

ฉันไม่รู่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ ฉันเองก็พร้อมจะก้าวไป

จะไปสู่กลางใจเธอ…A tu corazon

Click here to read more »