wannaprasart mblog

Archive forกรกฎาคม 30th, 2009

ตราตุล ดุลยภาพ…

ตราตุล ดุลยภาพ…“เอาประชา เป็นฐาน ของคันชั่ง

ดุนเสาดั้ง ตั้งตรง จำนงหมาย

จับคานชั่ง วางลง ตรงเสาปลาย

สัมผัสท้าย ที่ปลายสุด จุดสมดุล”

Click here to read more »