wannaprasart mblog

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

ภาพที่ 1

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

๓ เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความอดทน และเหนื่อยยาก เพราะเห็นแก่
นามของเรา และมิได้อ่อนระอาไป

๔ แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเ้้จ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้ง
ความรักดั้งเดิมของเจ้า

๕ เหตุฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าได้หล่นจากมาแล้วนั้น จงกลับใจเสียใหม่และประพฤติตามอย่างเดิม มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และจะยกคันประทีปของเจ้าออกจากที่
เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจใหม่

วิวรณ์ ๒:๓-๕

.

ภาพที่ 2 – 3

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

๔ ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

๕ ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

๖ ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

๗ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

๑ โครินธ์ ๑๓:๔-๗                                                                                                                                                                                                                                                                

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม


รักไม่คิดเห็นแก่…แค่เพียงฝ่าย                        ภาพที่ 4

ไม่หยาบคาย ไม่ฉุนเฉียว ไม่อิจฉา

รักไม่หยิ่ง ผยอง พองกายา

หยุดอัตตา ไม่อวดตัว มั่วจุดยืน


รักไม่ช่าง จดจำ ย้ำความผิด

ทนเป็นนิตย์ แม้ความผิดของผู้อื่น

เชื่อส่วนดี ของเขาได้ หัวใจชื้น

มีความหวัง ทั้งวันคืน รื่นกมล


รักไม่ชื่น ชมยินดี “ประพฤติผิด”

ชื่นชมชิด “ประพฤติชอบ” ประกอบผล

ทนทุกอย่าง อดทนนาน อดทานทน

กระทำคุณ ให้ทุกคน ทุกทุกครา


รักแท้จริง ยิ่งนัก มาจากไหน

อยู่ในกาย อยู่ในใจ ใคร่ค้นหา

รักแท้จริง ยิ่งนัก ประจักษ์ตา

รักของข้าฯ ดุจดั่ง…รักดั้งเดิม


สุเทพ วรรณประสาท

๒๐ มกราคม ๒๕๓๘

[ภาพที่ 4] at the 56th Cannes Film Festival, Thursday May 15, 2003, in Cannes, France.
๐ Monica Bellucci “The Matrix Reloaded”
๐ Monica Bellucci Photos from Shoot ‘Em Up
๐ Monica Bellucci

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

Monica Bellucci

The Matrix Reloaded (2003)
Photos with Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Monica Bellucci, Carrie-Anne Moss, Randall Duk Kim

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

Monica Bellucci

MOVIES THE BROTHERS GRIMM

ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม

Monica Bellucci
[Tears of the Sun], 2003

 

เพราะพระองค์รัก…

httpv://www.youtube.com/watch?v=OOv14jGUFDI

เพลงเพราะพระองค์รัก

รักไม่มีเงื่อนไข (โรส+โต๋)
เนื้อเพลง
รักไม่มีเงื่อนไข

โรส ศิรินทิพย์ – โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

โรส : ความรักนั้นทนนาน รักคือการกระทำมอบให้ รักไม่หยิ่งไม่ผยองไม่ร้อนใจ ชื่นชมในความดี
โต๋ : มีความหวังในใจ ไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป แต่เชื่อในส่วนดี 
พร้อม : เพราะเธอมีรัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจและตายเพื่อเรา 
เพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่ มีความหวังที่มากมาย มีจิตใจงดงาม 

ความรักนั้นทนนาน รักคือการกระทำมอบให้ รักไม่หยิ่งไม่ผยองไม่ร้อนใจ ชื่นชมในความดี
มีความหวังในใจ ไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่ รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป แต่เชื่อในส่วนดี 

เพราะเธอมีรัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจและตายเพื่อเรา 
เพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่ มีความหวังที่มากมาย มีจิตใจงดงาม 

โรส : เพราะเธอมีรัก ให้ความรักอยู่ตลอดไป และรักไม่มีเงื่อนไข เต็มใจและตายเพื่อเรา 
พร้อม : เพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่ มีความหวังที่มากมาย มีจิตใจงดงาม
ส่งเพลงนี้ให้เพื่อน
วันที่โพสต์ : 25 เม.ย.2551,01:12น. 117.47.17.181
จำนวนผู้ชม : 8069 คน
แสดงความคิดเห็น : 3 ครั้ง

เพลง เพราะพระองค์รัก

ฟังเพลงคริสเตียน >> เพลง เพราะพระองค์รัก

ศิลปิน : Grace
อัลบั้ม : Grace collection D
หมวดหมู่ : คริสเตียนไทยสากล
จำนวนฟัง : 1220

thai worship created by
wannaprasart blog

สรรเสริญพระเยซู – grace(crossovermusic.me)

Hosanna – Hillsong

Hosanna(Thai Version) – NEWSOUNDSWORSHIP

Desert Song – Hillsong

สิ่งที่มองไม่เห็น – ขวัญ BB.Mind

เราจะเดิน – Young grace(Grace collection E)

เมื่อได้มอง – จุ๋มจิ๋ม ดาราวรรณ(Grace collection A)

จะเป็นดั่งแสง – Lincy(Grace collection A)

พระองค์ทรงสมควร – Grace Friends

ขอสัญญา – Lincy (Grace collection E)


พังพิงในพระเจ้า
– ผู้แต่ง อ.วินิดา (ตรีพูลผล) ไชยสุขทักษิณ

YELL A COMMENT
<formid=”formPlaylistComment”
name=”formPlaylistComment”
action=”http://mblog.manager.co.th/wannaprasart/–Grace-4-Thai-Christian-Song/”
method=post
fType = “script”
onSubmit=”return __ajaxPost(this);”>

 

Blog Entry ผู้เลี้ยงแกะ
May 23, ’07 2:51 AMfor everyone
ดุจดัง ดั่ง,รักดั้งเดิม

ดุจดัง ดั่ง…รักดั้งเดิม


“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา ดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดา และชีวิตของเรา เราสละเพื่อแกะ” (ยอห์น 10:11-15)

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

 wannaprasart blog.

 แบ่งปัน