ดวงตาของหัวใจ

หาก 'ดวงตา' คือหน้าต่างของหัวใจมนุษย์ … 'ภาพถ่าย' ก็คือดวงตาของหัวใจผม

ดวงตาของหัวใจ

Entries Tagged as 'กวี'

มัฆวานรังสรรค์ … ภาพสะท้อนความแตกต่างของพันธมิตรฯ กับ นปก.

October 20th, 2008 · 10,825 Comments · การเมือง, ชีวิต-สังคม, ศิลปะ-วรรณกรรม

19 ตุลาคม 2551

มัฆวานรังสรรค์ โดย อังคาร กัลยาณพงศ์

(จริงแล้วสีตัวหนังสือและสีในวงกลม “สีดำ” ต้องเป็น “สีทอง” นะครับ ขออภัยที่แสกนเนอร์ถ่ายทอดออกมาไม่ได้)

[Read more →]

Tags:····