ดวงตาของหัวใจ

หาก 'ดวงตา' คือหน้าต่างของหัวใจมนุษย์ … 'ภาพถ่าย' ก็คือดวงตาของหัวใจผม

ดวงตาของหัวใจ

สัมผัสตัวเป็นๆ ลูกหลาน “ขงจื๊อ” ญาติพี่น้อง “กงยู” (ตอนที่ 1)

June 11th, 2017 · No Comments · ครอบครัว, ชีวิต-สังคม, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรม

001-Kongfuzi

ขงจื๊อ (ซ้าย) กงยู (ขวา)

ตอนที่แล้ว ผมเขียนถึงเรื่องความเชื่อของชาวจีนว่า หากนับจากตัวเราไล่เรียงบรรพบุรุษไปประมาณ 500 รุ่นที่แล้ว ทุกคนต่างเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่นักวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตกยืนยันว่า ต้นทางพันธุกรรมของมนุษย์โลกทุกวันนี้คือ มนุษย์เพศหญิงที่อาศัยอยู่ในแถบทวีปอัฟริกาเมื่อ 150,000 ปีที่แล้ว โดยตั้งฉายาให้เธอว่า ไมโตคอนเดรียล อีฟ (Mitochondrial Eve)

คำถามน่าสนใจต่อมาก็คือหากลองถามตัวเอง และคนรอบข้างว่า เรารู้จัก ปู่ ย่า ตา ทวด และบรรพบุรุษย้อนกลับไปได้กี่รุ่นกัน 3 รุ่น 4 รุ่น 5 รุ่น หรือ 10 รุ่น 20 รุ่น หรือมากกว่านั้น?

บอกตรงๆ ว่าทุกวันนี้คนทั่วๆ ไป หากรู้จักบรรพบุรุษแค่ 5 รุ่น 10 รุ่นก็ถือว่าเยี่ยมแล้ว เพราะระบบการจดบันทึกวงศ์วานว่านเครือ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Family Tree ของครอบครัวคุณนั้นต้องทำได้ค่อนข้างดีและสมบูณ์มาก

แต่จริงๆ เรื่องเหล่านี้ชาติพันธุ์ที่คิดค้นเรื่องนี้ไว้เป็นชาติแรก และทำมาอย่างต่อเนื่องหลายพันปีแล้วก็คือ “ชาวจีน”

เมื่อหลายพันปีก่อน ชาวจีนมีประดิษฐกรรมที่เรียกว่า เจียผู่ (家谱) หรือ บันทึกลำดับการสืบเชื้อสายประจำตระกูล

เนื้อหาสำคัญของเจียผู่ ประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรก คือแผนภูมิการสืบสายตระกูล กล่าวคือเป็นเนื้อหาที่บันทึกว่าคนคนหนึ่งในตระกูลสืบเชื้อสายมาจากใคร นับเป็นลำดับรุ่นที่เท่าไหร่ บิดาของผู้นั้นคือใคร ส่วนที่สอง เป็นเนื้อหาหลักของเจียผู่ เนื้อหาส่วนนี้จะแนะนำคนในตระกูลทีละคนตามลำดับก่อนหลังในแผนภูมิแสดงลำดับการสืบสายตระกูล โดยจะแนะนำรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละคน เช่น ชื่อและสมญานาม ชื่อบิดา ลำดับพี่น้อง ยุคสมัยที่ดำรงชีวิตอยู่ ตำแหน่งขุนนาง บรรดาศักดิ์ อายุขัย วันถึงแก่กรรมและคู่สมรส เป็นต้น เนื้อหาส่วนที่สองของเจียผู่ จึงมีลักษณะเป็นชีวประวัติของคนในตระกูล จำนวนตัวอักษรที่ใช้ในการแนะนำบุคคลแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน ที่แนะนำยาวจะใช้ตัวอักษรประมาณห้าสิบกว่าตัว ส่วนที่แนะนำสั้นๆ จะใช้ตัวอักษรเพียงสองสามตัวเท่านั้น สำหรับเนื้อหา ส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก [1]

เจียผู่ตระกูลเจ้า (ซ้าย) เจียผู้ตระกูลเกา (ขวา) ภาพจากอินเทอร์เน็ต

เจียผู่ตระกูลเจ้า (ซ้าย) เจียผู้ตระกูลเกา (ขวา) ภาพจากอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ การคิดค้นเรื่องแซ่ (姓) หรือ นามสกุล ขึ้นมา ทำให้การนับญาติและสืบลำดับวงศ์ตระกูลของจีนนั้นทำได้ง่ายขึ้น โดยจากสถิติล่าสุดปีนี้ พ.ศ.2560 แซ่ 10 อันดับแรกของชาวจีนที่มีคนใช้มากที่สุดนั้น มีดังนี้คือ

อันดับ 1 – แซ่หลี่ (李; อาจเรียก ลี / ลี้ ก็ได้) บนแผ่นดินใหญ่มีคนเชื้อชาติฮั่นแซ่หลี่ราว 95.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของประชากร

อันดับ 2 – แซ่หวัง (王; อาจเรียก เฮ้ง / อ้วง / อ๋อง) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 88.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7.41

อันดับ 3 – แซ่จาง (张; อาจเรียก เตีย / เตียว) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 84.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 7.07

อันดับ 4 – แซ่หลิว (刘; อาจเรียก เล่า / เล้า) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 64.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.38

อันดับ 5 – แซ่เฉิน (陈; อาจเรียก ตั้ง / ตัน / ตั๊น / ฉั่น  / ด่าน) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 54.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4.53 ทั้งนี้ในประเทศไทย “แซ่เฉิน” ถือเป็นตระกูล/แซ่ของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่มีจำนวนมากและเป็นที่รู้จักมากที่สุด

อันดับ 6 – แซ่หยาง (杨; อาจเรียก เอี้ย / เอี๊ย / หย่ง / หยุ่ง / หย่าง / หย่อง) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 37 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.08

อันดับ 7 – แซ่เจ้า (赵; อาจเรียก จ้าว) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 27.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.29

อันดับ 8 – แซ่หวง (黄; อาจเรียก ว่อง / หวัง / อึ้ง / อึ๊ง) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 26.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.23 ทั้งนี้คนไทยมักจะเรียกสับสนระหว่างแซ่หวง (黄) ที่ตัวเขียนจีนแปลว่าสีเหลือง กับ แซ่หวัง (王) ที่แปลว่าราชา

อันดับ 9 – แซ่โจว (周) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 25.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.12

อันดับ 10 –  แซ่อู๋ (吴; อาจเรียก หวู / โง้ว) บนแผ่นดินใหญ่มีลูกหลานราว 24.6ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.05

อย่างไรก็ตาม ตระกูล/แซ่ ที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์จีนอย่างต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดแซ่หนึ่ง ทั้งยังได้รับการยกย่องว่าสามารถจดบันทึกลำดับการสืบเชื้อสายประจำตระกูล ได้สมบูรณ์ที่สุดกลับเป็น แซ่ในลำดับที่ 72 นั่นคือ แซ่ข่ง (孔) โดยบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็หนีไม่พ้น ขงจื๊อ (孔子)

“เจียผู่” หรือ Family Tree ของตระกูลข่งนั้นถือเป็นบันทึกตระกูลที่ถูกจดจารมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกคือ กว่า 2,500 ปี และจากข้อมูลที่อัพเดตเมื่อปี 2552 (ค.ศ.2009) มีรายชื่อลูกหลานตระกูลข่งบันทึกอยู่มากกว่า 80 รุ่น จำนวนมากกว่า 2 ล้านคน

เมื่อพลิกไปดูลูกหลาน “ตระกูลข่ง” ของขงจื๊อ จะพบว่าสร้างอิทธิพลกระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลก โดยตัวเขียน “ข่ง” ตามตัวอักษรโรมันสามารถเขียนเป็น Kung (ไต้หวัน), Hung (ฮ่องกง), Khong (เวียดนาม) หรือ Gong (เกาหลี) ก็ได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น หนึ่งในลูกหลานขงจื๊อที่ผมเชื่อว่า คนไทย เด็กไทย สาวไทย ยุคนี้รู้จักดีที่สุดก็คือ ชายหนุ่มชาวเกาหลีใต้ผู้มีนามว่า กง ยู (Gong Yoo; กง จี ชอน)

หากใครไม่รู้จักชายผู้นี้ ลองไปเสิร์ชโดยใช้แฮชแท็กว่า #อย่ายุ่งกับกงยูผัวกู ดูสิ แล้วจะรู้ว่าทายาทขงจื๊อรายนี้ ของเขาแรงขนาดไหน!!! ^_^

003-GongYoo 

อ้างอิง :
[1]  เจียผู่ (บันทึกลำดับการสืบเชื้อสายประจำตระกูล) ; http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson04/6.html
[2] 2017年姓氏排名 大陸李姓多 台灣陳姓多 「張偉」奪榜首 ; http://news.cnyes.com/news/id/3660142

Tags: ·········

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.