ดวงตาของหัวใจ

หาก 'ดวงตา' คือหน้าต่างของหัวใจมนุษย์ … 'ภาพถ่าย' ก็คือดวงตาของหัวใจผม

ดวงตาของหัวใจ

สัตว์ประหลาด และปริศนาธรรมที่ “บ้านขงจื๊อ”

May 5th, 2017 · No Comments · กล้อง-ถ่ายภาพ, ชีวิต-สังคม, ต่างประเทศ, ท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์จีน, วัฒนธรรม, ศิลปะ-วรรณกรรม

001-IMG_1442

ณ มุมเล็กๆ มุมหนึ่ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ กลีบดอกบ๊วยสีขาวอมชมพูร่วงกลาดเกลื่อนอยู่เต็มพื้นหิน

ซื่อเหอย่วน (บ้านจีนแบบโบราณ) ที่ผมมาเยือนในวันนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งอดีต

คฤหาสน์จีนโบราณขนาด 150 กว่าห้อง เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ เพราะมันคือ หนึ่งในเพชรเม็ดงามของเมือง ชีว์ฟู่ (曲阜) แห่งมณฑลซานตง บ้านเกิดของขงจื๊อ (孔子) นักปราชญ์ชาวจีนและศาสดาของลัทธิขงจื๊อที่มีชีวิตอยู่ช่วง 2500 ปีก่อน ปรัชญา แนวคิด คำสอน ตั้งแต่ตอนนั้นยังตกทอดมาถึงลูกหลานชาวจีนและชาวโลกมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน

002-IMG_1427

003-DSC_7028

004-DSC_7029

                เมืองชีว์ฟู่มีสถานที่สำคัญสามแห่งที่ผู้มาเยือนห้ามพลาดโดยเด็ดขาด ประกอบไปด้วย หนึ่ง วัดขงจื๊อ (ข่งเมี่ยว; 孔庙) สอง สุสานขงจื๊อ (ข่งหลิน; 孔林) และ สาม จวนตระกูลข่ง (ขงฝู่; 孔府)

คนจีนเรียกสถานที่ทั้งสามแห่ง รวมๆ ว่า “สามข่ง (三孔)”

ซึ่งหากจะเปรียบเทียบความสำคัญของ “สามข่ง” แห่งเมืองชีว์ฟู่ ก็คงคล้ายคลึงกับ “สังเวชนียสถาน” ในมโนทัศน์ของชาวพุทธ หรือ “เมกกะ” ในความรู้สึกของชาวมุสลิม เนื่องจาก วัดขงจื๊อ จวนตระกูลข่ง และสุสานขงจื๊อ เป็นสถานที่จริง และหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สามารถพิสูจน์และจับต้องได้ ซึ่งตกทอดกันมาต่อเนื่องนับพันปี

วัดขงจื๊อ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 478 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 2495 ปีก่อน

สุสานขงจื๊อ ถือเป็นที่กลบฝังร่างของ “เทพนักปราชญ์ (圣人)” ขงจื๊อ และทายาทเชื้อสายตระกูลข่งมาต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 2 พันปี โดยถือเป็นสุสานประจำตระกูลที่ใหญ่โตมโหฬาร  และมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก

ส่วน จวนตระกูลข่ง ที่ผมยืนอยู่นี้ ฮ่องเต้สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.1055) มีพระราชโองการให้สร้างขึ้น เป็นที่พักอาศัยของลูกหลานตระกูลข่งหลายชั่วอายุคน

สถานที่ทั้งสามแห่งไม่เพียงถูกยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาวจีน แต่ยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 18 ที่ภูเก็ต ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994)

005-IMG_1391

แผนที่จวนตระกูลข่ง (Kong Family Mansion)

ทุกคนที่มาเยือนจวนตระกูลข่ง (หรือคฤหาสน์ตระกูลข่ง) ต้องเดินผ่านบริเวณรอยต่อระหว่าง “คฤหาสน์ชั้นนอก” ซึ่งใช้เป็นที่รับแขก และ “คฤหาสน์ชั้นใน” ซึ่งในเป็นที่พักอาศัย

ณ จุดรอยต่อระหว่างคฤหาสน์ชั้นนอกกับชั้นในมีกำแพงใหญ่วางตั้งอยู่ บนกำแพงปรากฎภาพสัตว์ประหลาดรูปร่างหน้าตาคล้ายกิเลน แต่จริงๆ แล้วมันถูกเรียกว่า “ทาน ()”

ตามตำนาน “ทาน” เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนสรวงสวรรค์ แต่ด้วยอุปนิสัยที่แปลกประหลาดดุร้าย ทั้งยังกอปรด้วยความโลภ ทำให้มันกลืนกินเพชรนิลจินดา และเงินทองของมีค่าอยู่เป็นนิจ แม้ว่ารอบกายของมันจะละลานไปด้วยของสมบัติพัสถาน ส่วนกีบทั้งสี่ก็คีบเอาสมบัติทั้งหลายของแปดเซียน (โป๊ยเซียน) เอาไว้ แต่เจ้าสัตว์สวรรค์ตัวนี้ก็ยังไม่พึงพอใจ จนในที่สุดแม้แต่ “ดวงอาทิตย์” ที่ทอแสงอยู่บนท้องฟ้า มันก็ยังคิดจะกลืนกิน!

ลูกหลานตระกูลข่ง นำภาพสัตว์สวรรค์ผู้เต็มไปด้วยความไม่รู้จักเพียงพอตัวนี้มาวางตั้งเอาไว้ ณ พื้นที่ระหว่างคฤหาสน์ชั้นนอก และชั้นใน ก็เพื่อจะเป็นอุบายในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้รู้จักเตือนตัวเองทุกครั้งก่อนออกก้าวเท้าจากบ้าน โดยสิ่งที่สอนก็มิใช่เรื่องทางกายภาพอย่างควรก้าวเท้าซ้าย หรือ ก้าวเท้าขวาออกก่อน แต่เน้นย้ำในเรื่องที่สำคัญกว่าคือ สอนว่า “จงอย่าโลภ”

เพราะ เมื่อความโลภเข้าครอบงำตนเมื่อใด ความมืดมิด และความฉิบหายย่อมบังเกิดเมื่อนั้น!

006-DSC_7006

007-DSC_7058

Tags: ··················

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.