ดวงตาของหัวใจ

หาก 'ดวงตา' คือหน้าต่างของหัวใจมนุษย์ … 'ภาพถ่าย' ก็คือดวงตาของหัวใจผม

ดวงตาของหัวใจ

ครั้งหนึ่งในชีวิต…พาไปกินโต๊ะจีนมื้อสุด Exclusive ที่ “เตี้ยวหยูไถ”

April 5th, 2017 · No Comments · กล้อง-ถ่ายภาพ, ต่างประเทศ, ท่องเที่ยว, อาหาร

001

ผมเคยเข้าไปที่ “เตี้ยวหยูไถ” (หรือ “เตี้ยวอี๋ว์ไถ”) กรุงปักกิ่ง 2-3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อสิบห้าปีมาแล้ว ครั้งที่สองจำได้ว่าเข้าไปทำข่าว การประชุมหารือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจจีน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 5 (5th Strategic Economic Dialogue หรือ SED V) เมื่อปี 2551 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างนายหวัง ฉีซาน รองนายกรัฐมนตรี กับนายเฮนรี พอลสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ สมัยที่สมัยประธานาธิบดีจีนยังเป็น หู จิ่นเทา และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังชื่อ จอร์จ ดับเบิลยู บุช

ครั้งที่ไปทำข่าวการประชุมช่วงต้นเดือนธันวาคม 2551 อากาศหนาวมาก ผมกับภรรยาซึ่งเป็นนักข่าวประจำกรุงปักกิ่งต้องยืนต่อแถวนานนับชั่วโมงเพื่อผ่านตรวจสอบสัมภาระและใบอนุญาต เนื่องจากเป็นการประชุมสำคัญระดับประเทศ

แน่นอนว่าระดับเรือนพักรับรองแห่งรัฐ (State Guesthouse) หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กั๋วปิงก่วน (国宾馆) นั้นความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยย่อมไม่ธรรมดา ทั้งในเรื่องของการเข้า-การออก ความสำคัญ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วย ซึ่งผมจะหยิบยกมาเกริ่นนำก่อนเข้าเรื่องกินของเรา

บรรยากาศและแผนที่ "เตี้ยวหยูไถ"

บรรยากาศและแผนที่ “เตี้ยวหยูไถ”

เตี้ยวหยูไถ (钓鱼台) หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่า “ศาลาตกปลา” ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ทางทิศตะวันตกของกรุงปักกิ่ง ใกล้ๆ กับสวนสาธารณะยู่ยวนถาน (玉渊潭公园) ซึ่งโดยปกติจะจัดเทศกาลดอกซากุระบาน (樱花) ทุกๆ ปีในช่วงต้นเดือนเมษายน

สถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างน้อย 800 ปี ตั้งแต่สมัยอาณาจักรจิน หรือ จินกั๋ว (ค.ศ.1115-1234) โดยฮ่องเต้จินจางจงโปรดตกปลาที่นี่ จนมาถึงสมัยราชวงศ์ชิง โดย จักรพรรดิเฉียนหลงก็ดำริให้สร้างที่นี่ขึ้นเป็นพระราชวัง เป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน

สำหรับ “เตี้ยวหยูไถ” ในยุคสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง ค.ศ.1958-1959 สมัยเหมา เจ๋อตง มีนโยบายให้สร้างกลุ่มตึก และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมือง ขณะที่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม “เตี้ยวหยูไถ” ก็ถูกใช้ให้เป็นหนึ่งในศูนย์บัญชาการกลุ่มปฏิวัติวัฒนธรรมส่วนกลาง (中央文革小组) ทั้งยังถูกใช้เป็นที่พักผ่อนของแกนนำผู้เป็นมันสมองของการปฏิวัติวัฒนธรรมอย่าง ประธานเหมา, มาดามเจียง ชิง, เฉิน ป๋อต๋า, คัง เซิง เป็นต้นด้วย

โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน เลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ที่เรือนรับรองหมายเลข 18 เตี้ยวหยูไถ ในปี ค.ศ.1972

โจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน เลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ที่เรือนรับรองหมายเลข 18 เตี้ยวหยูไถ ในปี ค.ศ.1972

ปัจจุบัน รัฐบาลจีนใช้ “เตี้ยวหยูไถ” ซึ่งกินพื้นที่ประมาณ 420,000 ตารางเมตร วัดเป็นความยาวจากเหนือจรดใต้ 1 กิโลเมตร และตะวันออกจรดตะวันตก 0.5 กิโลเมตร เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมือง ที่พักบุคคลสำคัญ จัดประชุม และจัดเลี้ยงสำคัญๆ ระดับประเทศ ดังเช่นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกไว้ในหนังสือ “เกล็ดหิมะในสายหมอก” ความว่า

“หมู่เรือนรับรองที่สร้างขึ้นมี 15 หลัง เรียงรายไปตามรอบทะเลสาบ ที่มีพื้นที่ถึง 50,000 กว่าตารางเมตร แต่ละหลังมีลักษณะสถาปัตยกรรมแตกต่างกันไป แต่ก็สร้างได้อย่างประณีตสอดคล้องกลมกลืนกับพระตำหนักเตี้ยวหยูว์ไถเดิมในท่ามกลางทิวทัศน์อันงามตระการ มีสายน้ำซีซานไหลผ่านยู่ว์หยวนถานคดเคี้ยวไปตามศาลาและสะพานหินต่างๆ นอกจากนั้น ในบริเวณเตี้ยวหยูว์ไถยังมีสโมสร ร้านขายของที่ระลึก ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ห้องถ่ายเอกสาร ห้องส่งโทรเลข ห้องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานีบริการรถแท็กซี่ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกบ้านแขกเมืองที่มาพัก ในด้านอาหารก็มีรสชาติอร่อย เป็นอาหารชั้นเลิศจากกุ๊กฝีมือเยี่ยม ที่มีความสามารถประกอบอาหาร สำหรับงานเลี้ยงแบบต่างๆ ทั้งอาหารจีน อาหารฝรั่ง อาหารในราชสำนัก และอาหารพื้นถิ่นของภูมิภาคต่างๆ

ปัจจุบันพระตำหนักเตี้ยวหยูว์ไถที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่เรือนรับรอง ยังคงรักษารูปแบบเดิมในสมัยพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงไว้อย่างครบถ้วน เช่น มีเรือนหย่างหยวน ภายในเรือนหลังนี้มีทางเดินได้โดยรอบ มีหินซ้อนกันเป็นรูปภูเขา ข้างหน้าเรือนมีธารน้ำไหลผ่านไปรวมตัวกันเป็นสระที่สวยงาม หรือหอชิงลู่ก็ตั้งอยู่ในบริเวณที่งดงามเขียวขจีด้วยต้นสนและไผ่ใบเขียว ส่วนศาลาเซียวปี้ก็มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตร สระของศาลานี้เป็นที่พักผ่อนตกปลา สอดคล้องกับชื่อ “เตี้ยวหยูว์ไถ” ที่มีความหมายว่า “บริเวณที่ยกพื้นขึ้นสำหรับตกปลา” (เตี้ยว () = ตกปลา, ตกเบ็ด, หยูว์ () = ปลา, ไถ () = เวที, ยกพื้น, พลับพลา)” (อ้างอิงจาก : ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; http://bclc-tu.com/politics10_page23.html)

004-Snowflakes-in-Mist-Streams-web

                เข้าเรื่องกินของเราบ้างดีกว่า

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เข้าไปเหยียบเตี้ยวหยูไถอีกครั้ง ครานี้กับคณะของสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของคุณหลู จวิ้นชิง ประธานสมาคมนักธุรกิจยอดเยี่ยมเชื้อสายจีน และประธานกรรมการบริษัท ทูจอย แฮปปิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนท์ กรุ๊ป จำกัด

005-IMG_1569-web

                ชุดอาหารที่ถูกจัดขึ้นโต๊ะประมาณสิบรายการ รังสรรค์โดยเฮดเชฟคุณ เจิ้ง เหว่ย (郑伟) นั้นถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศทั้งสิ้น ประกอบไปด้วย

006-IMG_1576-web

################

ออเดิร์ฟเย็น – Abalone Cold Platter (鲍仔冷头盘)

อาหารเรียกน้ำย่อย 4 อย่าง  – Appitizers (四品小菜)

ซุปปลิงทะเล – Sea Cucumber Roe in Superior Soup (参皇养生汤)

พระกระโดดกำแพงสูตรเตี้ยวหยูไถ – Steamed Abalone with Shark’s Fin and Fish Maw (钓鱼台佛跳墙)

ปลาหิมะอบกับซอสงาและมัสตาร์ด – Baked Codfish with Sesame & Mustard Sauce (麻香青芥焗鳕鱼)

เนื้อส่วนท้องวัวตุ๋นพริกไทยดำ – Braised Beef with Black Pepper (黑椒一品牛腩)

เห็ดหลินจือเคี่ยวกับใจผัก – Braised Cabbage Heart and Mushroom (灵芝菇扒菜胆)

เสาวรสต้มกับยางต้นท้อ – Peach Gum with Passion Fruit (百香果炖桃胶)

ขนมปัง และเค้กต่างๆ – Pastries (点心)

ผลไม้ – Fruits (鲜水果盘)

ซุปปลิงทะเล - Sea Cucumber Roe in Superior Soup (参皇养生汤)

ซุปปลิงทะเล – Sea Cucumber Roe in Superior Soup (参皇养生汤)

พระกระโดดกำแพงสูตรเตี้ยวหยูไถ - Steamed Abalone with Shark's Fin and Fish Maw (钓鱼台佛跳墙)

พระกระโดดกำแพงสูตรเตี้ยวหยูไถ – Steamed Abalone with Shark’s Fin and Fish Maw (钓鱼台佛跳墙)

ปลาหิมะอบกับซอสงาและมัสตาร์ด - Baked Codfish with Sesame & Mustard Sauce (麻香青芥焗鳕鱼)

ปลาหิมะอบกับซอสงาและมัสตาร์ด – Baked Codfish with Sesame & Mustard Sauce (麻香青芥焗鳕鱼)

เนื้อส่วนท้องวัวตุ๋นพริกไทยดำ - Braised Beef with Black Pepper (黑椒一品牛腩)

เนื้อส่วนท้องวัวตุ๋นพริกไทยดำ – Braised Beef with Black Pepper (黑椒一品牛腩)

เห็ดหลินจือเคี่ยวกับใจผัก - Braised Cabbage Heart and Mushroom (灵芝菇扒菜胆)

เห็ดหลินจือเคี่ยวกับใจผัก – Braised Cabbage Heart and Mushroom (灵芝菇扒菜胆)

เสาวรสต้มกับยางต้นท้อ - Peach Gum with Passion Fruit (百香果炖桃胶)

เสาวรสต้มกับยางต้นท้อ – Peach Gum with Passion Fruit (百香果炖桃胶)

################

                ขณะที่ในส่วนของภาชนะ ถ้วย ชาม ราม ไห  นั้นใช้สีเหลืองจักรพรรดิ เรียกได้ว่าระดับน้องๆ เครื่องถ้วยโถโอชามที่รัฐบาลใช้จัดเลี้ยงผู้นำประเทศในช่วงการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ เอเปค ในปี 2557 เลยทีเดียว

แม้ทุกวันนี้ “เตี้ยวหยูไถ” จะเปิดบางส่วน เช่นโรงแรมเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์แก่บุคคลทั่วไป ขณะที่เรือนรับรองบางแห่งในจำนวนสิบกว่าหลัง ก็เปิดให้เอกชนเช่าใช้ได้ในบางโอกาส โดยจะพิจารณากรณีเป็นแขกของบุคคลหรือหน่วยงานสำคัญเท่านั้น ทำให้โอกาสที่คนธรรมดาสามัญอย่างเราๆ จะมีโอกาสได้เหยียบย่าง หรือเข้าไปสัมผัสบรรยากาศเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ในชีวิตมีเพียงไม่กี่ครั้งจริงๆ

Tags: ··········

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.