คำเดียวสั้นๆ แต่มีความหมาย "แม่" ^^

August 13th, 2011  Tagged

 

เราคงไม่มี ผลไม้         ถ้าไม่มี ดอกไม้

เราคงไม่มี ดอกไม้      ถ้าไม่มี ต้นไม้

เราคงไม่มี ต้นไม้         ถ้าไม่มี ดินและน้ำ

และ…เราคงไม่มี ดินและน้ำ    ถ้าเราไม่มี พระแม่ธรณีกับพระแม่คงคา

……ทุกสิ่งล้วนเหมือนกัน……

ผลไม้   เป็น ลูกของ ดอกไม้

ดอกไม้ เป็น ลูกของ ต้นไม้

ต้นไม้   เป็น ลูกของ ดินกับน้ำ

และ…ดินกับน้ำ ก็เป็น ลูกของ พระแม่ธรณีกับพระแม่คงคา

..

ไม่ว่าจะคน สัตว์ หรือแม้แต่ธรรมชาติอย่างดินและน้ำ ทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นมาถ้าไม่มี“แม่”

เพราะฉะนั้น…ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดมาจาก“แม่”ถ้าไม่มีคุณแม่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลย

..

    Replace me with a text widget (Sidebar 2 under 'Presentation') and tell the world about yourself!

    Blogroll
    Admin