ถุงความสุข…ของพ่อ ^^

December 5th, 2010  Tagged

เพลงของในหลวง..ของเรา ^^

December 4th, 2010  Tagged

ในวันหนึ่ง…

..

มีพี่คนหนึ่ง..โทรศัพท์มาหาต้นหลิวแล้วถามว่า“เวลาฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วรู้สึกอย่างไร”

..

..

    Replace me with a text widget (Sidebar 2 under 'Presentation') and tell the world about yourself!

    Blogroll
    Admin