วฤก

เขียนเพราะอยากเขียน

ฝนหม่น

September9

Read the rest of this entry »

คนไทที่หายไป

July10

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

ไม่อยากเช้า

July2

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

สันติชัยปราการ ภาค VOTE NO

June1

http://drnui.com/poempix/santichaip.jpg

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

วิสาขบูชา

May15

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

Vote No

May1

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

ปลาไหลไม่ลื่น

April11

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

ไม่เลือกเรา เขามาแน่ !

April3

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    

Mother Earth & Tsunami

March14

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  1 Comment »    

เจ็ดล้านประจานตน

February19

Read the rest of this entry »

by posted under ศิลปะ-วรรณกรรม | tagged under  |  No Comments »    
« Older Entries