Blog "Specter"

อีกหนึ่งความรู้สึกของชีวิต "ผู้หญิง"

บังเอิญ…เกิดขึ้น

July19

ใครสักคนทำอะไรเพื่อเรา…รู้สึกเช่นไร

แต่บังเอิญไม่สำเร็จเพราะเหตุบังเอิญเก่าๆเดิมๆ ครั้งแล้ว ครั้งเล่า…รู้สึกเช่นไร

ลองตอบตัวเองก่อน….ว่ารู้สึกเช่นไร

 

Read the rest of this entry »