sorayas blog

Oct 16
002
แนวทางใหม่เชิงรุกการพัฒนาวิทยาการความก้าวหน้าของ “นาโนเทคโนโลยี” สู่การประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม
     วางจำหน่ายแล้ว!! หนังสือน่าอ่าน “นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมรวบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ อย่างลุ่มลึกรอบด้าน จึงเหมาะสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยตลอดจนผู้สนใจด้านนี้ที่จะนำความรู้จากหนังสือนี้ไปใช้ประโยชน์_เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของตนเป็นอย่างยิ่ง

  • ผู้สร้างสรรค์ผลงาน : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
  • ISBN : 978-616-7902-08-1
  • ปีพิมพ์ : 1/2557
  • ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
  • ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/562 หน้า
  • ราคา : 450 บาท
  • จัดจำหน่ายโดย : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา และร้านหนังสือเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์