septimus' blog

Posts Tagged ‘คอนพระเพ็ง’

ตำนานพื้นบ้าน…กำเนิดแม่น้ำของ

 

เรื่องเล่าปรัมปราที่อ่านไปก็บอกตัวเองไปสัปดนวันละนิดจิตแจ่มใส

 

 

Photobucket

 

ยักษ์สะลึคึดั๋งแด๋ง นอนตะแคงคุงฟ้า เด็กน้อยเข้าไปหลิ่นหมากบ้าในฮูดั๋งมัน ได้เป็นพันเป็นหมื่น ยามมันพลิกคิงตื่น เด็กน้อยเป็นหมื่นแตกตื่นออกมา” 

 

ข้างต้นเป็นการบรรยายภาพร่างกายที่ใหญ่โตของยักษ์เพศผู้พระเอกของเรื่อง ผู้ให้กำเนิดแม่น้ำของ หรือ  แม่น้ำโขง นามสะลึคึ 

 

ที่มีเรื่องเล่าเค้าส่งผ่านกันมาปากต่อปากตามเส้นทางแห่งกาลเวลาว่า