septimus' blog

Posts from ‘November, 2012’

นิยายกำลังภายในเรื่องใหม่แห่งศตวรรษที่ 21

ท่ามกลางหิมะที่ตกหนักขาวโพลน

ในมือของราชินีเย็น วาวา อดีตนางมารที่น่าเสน่หาเย้ายวนใจหากไม่สามารถสมปรารถนากับมังกรฉีจื่อหลิง
กลับจูงเด็กหญิงมาด้วยคนหนึ่งนาม หมิงคง

หมิงคง ที่เป็นส่วนผสมของคำ 3 คำ… ยื่อ
ที่หมายถึงพระอาทิตย์ … เย่ หมายถึงพระจันทร์… และ คง หมายถึงว่างเปล่า

บัดนี้ หมิงคง เด็กน้อยคนนั้นได้เติบใหญ่นั่งว่าราชการแผ่นดินเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่
ไพร่ฟ้าประชาราษฏร์ต่างแซ่ซร้องสรรเสริญในพระปรีชาสามารถเรียกขานพระองค์ว่า พระนางบูเช็กเทียน
… กำลังทอดพระเนตรภาพหิมะตกหนักบนผนังในห้องทรงพระอักษรและรำลึกถึงความหลังที่ยังทรงประทับใจมิรู้เลือนว่า
วันนั้นอาจารย์ของพระองค์ทรงจูงพระองค์ไปพบมังกรฉีจื่อหลิงเพื่อมอบกระเช้าให้แก่เขาใบหนึ่ง