septimus' blog

Posts from ‘November, 2011’

ใจคนไทย

ด้วยเรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน

 

 

Photobucket

ตัวตายตัวแทน

Photobucket

 

โลกนี้จริง                ดังที่เห็น                  เช่นนั้นหรือ

 

สรรพสิ่ง                  จริงฤา                     ดังหมายมั่น

 

ร่างมนุษย์               แค่ร่าง                     ดังมองกัน

 

ฤาว่างเปล่า           เราฝัน                    ว่าเป็นจริง

 

                    [มายาวดี]