septimus' blog

Posts from ‘January, 2011’

ไร้กาลเวลา

Photobucket

 

 

Night’s candles are burnt out

 

 

And jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops.

 

 

 

 

มงคลวิถีแด่ตน

 

Photobucket

 

But look, the morn, in russet mantle clad,

 

 

Walks o’er the dew of yon high eastward hill

 

สิ้นนาสิ้นชาติ

Photobucket

 

 

ต้นเหตุที่แท้จริง ของการบุกรุกพื้นที่ป่าของเกษตรกร

 

เพราะเกษตรกรในวันนี้ ก็เหมือนคนป่วยหนัก มีภาระหนี้สินรุงรัง

 

เหตุผลที่เกษตรกรยังมีหนี้สิน ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการทำเกษตรสมัยใหม่ของภาครัฐ ที่ไม่เอื้อต่อเกษตรกรทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและกลไกการตลาด และยังส่งเสริมให้ใช้สารเคมี ใช้เทคโนโลยีมากมาย การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตผู้คน

 

 

กุญแจสำคัญในการไขปัญหาครั้งนี้ ต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรใหม่!

 

 

 

 

 

 

แต่พอมาได้อ่านคอลัมน์ของคุณจีราวัฒน์ คงแก้ว…

 

 “ทิวาพร ศรีวรกุล…นักเพิ่มดัชนีความสุข เกษตรกรไทย”

 

 

ก็รู้สึกค่อยยังชั่ว และ..

 

รู้สึกได้เปิดหูเปิดตาในหลายๆด้าน พร้อมกับได้รับข้อคิดบางอย่างที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วย

 

 

 

 

คนในยุทธจักร

Photobucket

 

คนอยู่ในยุทธจักรก็เหมือน

 

ใบไม้แห้งกลางสายลม

 

จอกแหนบนผิวน้ำ

 

 

Mob แรกในประเทศไทย

Photobucket

 

การเดินขบวนในกรุงเทพฯเริ่ม

 

ต่างจังหวัดก็ตาม

 

บางจังหวัดจุดคบไฟ เดินขบวนเวลากลางคืน

 

เสียงกู่ร้องของคนไทย

 

ดังไปทั่วโลก

ครูไทย

 

Photobucket

 

 

 

 

 

อุมามองดูต้นพุดตานซึ่งขึ้นอยู่ใกล้ๆ ดอกเป็นสีเข้มขึ้นตามอาการคล้อยของดวงตะวัน แล้วลุกไปเด็ดมาดูอย่างพิจารณาเช่นเดียวกับลูกจันทน์ซึ่งเก็บวางไว้ข้างตัว

 

ลายเถาดอกพุดตานเป็นลายงดงามประจำตามหน้าบันโบสถ์วิหารหลายแห่ง ส่วนลายประจำยาม พ่อครูเคยสอนว่ามีต้นกำเนิดมาจากลูกจันทน์…ผ่าเอาเนื้อข้างในออกเหลือแต่เปลือกนอก กลายเป็นดอกดวงสะสวย เหมาะจะต่อเติมเป็นลายประจำยาม แล้วแบ่งตัวเป็นแบบต่างๆซับซ้อนขึ้นตามฝีมือช่าง…ตอนเริ่มหัดเขียนลาย อุมาเขียนลายดอกประจำยามเสียจนขี้นใจ แล้วต่อมาก็หัดต่อเติมด้วยเส้นโค้งหรือเส้นม้วนตัวอ่อนสลวยเป็นรูปร่างต่างๆ– —เป็นจุดเริ่มของงานฝีมือมานับแต่นั้น

 

 

 

ไม่พูด ดูเอาเอง

 Photobucket

 

 

 

ยามที่ชาวจีนมอบดอกไม้ มีธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่ง…

 

“ใช้จำนวนดอกบอกความนัย”

 

อาจเข้าทำนอง “การกระทำมีความหมายมากกว่าการพูดจา”

 

หรือไม่ก็ เขินอายเกินกว่าจะเอ่ยออกมา ^^

ไตรโลกวิตถาร(ตอนจบ)

 

หนังสือไตรโลกวิตถารนี้ พระครูศิริปัญญามุนี(อ่อน) เรียบเรียงไว้ว่าด้วยคดีโลก และ ธรรมอำไพ ผู้อ่านนานไปจะได้มีสติปัญญา รู้ทางโลก ทางธรรมศาสนา บุตรี บุตรา ญาติมิตรซื่อตรง เชื่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยกขึ้นเป็นองค์เรียกว่าศรัทธา

 

เป็นทรัพย์อันประเสริฐในโลกา หญิงชายเกิดมาแสวงหาความสุขเหมือนกัน จงมีขันติ อดใจตั้งมั่น เมตตาหากันทุกวันทิวาราตรี

 

 

Photobucket

 

 

ไตรโลกวิตถาร(4)

Photobucket

 

 

หนังสือไตรโลกวิตถารนี้ พระครูศิริปัญญามุนี(อ่อน) เรียบเรียงไว้ว่าด้วยคดีโลก และ ธรรมอำไพ ผู้อ่านนานไปจะได้มีสติปัญญา รู้ทางโลก ทางธรรมศาสนา บุตรี บุตรา ญาติมิตรซื่อตรง เชื่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยกขึ้นเป็นองค์เรียกว่าศรัทธา

 

เป็นทรัพย์อันประเสริฐในโลกา หญิงชายเกิดมาแสวงหาความสุขเหมือนกัน จงมีขันติ อดใจตั้งมั่น เมตตาหากันทุกวันทิวาราตรี

 

บัดนี้จะกล่าวให้เนื่องเรื่องราว ไตรโลกวิตถาร เป็นคำปุจฉา วิสัชนาตามการ คัมภีร์โลกสัณฐาน ตามสติปัญญา

 

 

ไตรโลกวิตถาร(3)

 

หนังสือไตรโลกวิตถารนี้ พระครูศิริปัญญามุนี(อ่อน) เรียบเรียงไว้ว่าด้วยคดีโลก และ ธรรมอำไพ ผู้อ่านนานไปจะได้มีสติปัญญา รู้ทางโลก ทางธรรมศาสนา บุตรี บุตรา ญาติมิตรซื่อตรง เชื่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยกขึ้นเป็นองค์เรียกว่าศรัทธา

 

เป็นทรัพย์อันประเสริฐในโลกา หญิงชายเกิดมาแสวงหาความสุขเหมือนกัน จงมีขันติ อดใจตั้งมั่น เมตตาหากันทุกวันทิวาราตรี

 

 

 

Photobucket

 

 

บัดนี้จะกล่าวให้เนื่องเรื่องราว ไตรโลกวิตถาร เป็นคำปุจฉา วิสัชนาตามการ คัมภีร์โลกสัณฐาน ตามสติปัญญา

 

ไตรโลกวิตถาร(2)

Photobucket

 

 

 

หนังสือไตรโลกวิตถารนี้ พระครูศิริปัญญามุนี(อ่อน) เรียบเรียงไว้ว่าด้วยคดีโลก และ ธรรมอำไพ ผู้อ่านนานไปจะได้มีสติปัญญา รู้ทางโลก ทางธรรมศาสนา บุตรี บุตรา ญาติมิตรซื่อตรง เชื่อคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยกขึ้นเป็นองค์เรียกว่าศรัทธา

 

เป็นทรัพย์อันประเสริฐในโลกา หญิงชายเกิดมาแสวงหาความสุขเหมือนกัน จงมีขันติ อดใจตั้งมั่น เมตตาหากันทุกวันทิวาราตรี

 

บัดนี้จะกล่าวให้เนื่องเรื่องราว ไตรโลกวิตถาร เป็นคำปุจฉา วิสัชนาตามการ คัมภีร์โลกสัณฐาน ตามสติปัญญา

 

 

ไตรโลกวิตถาร

Photobucket

 

บนชั้นหนังสือมุมของศาสนาของเรามีหนังสือธรรมะแจกฟรีตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๗เล่มหนึ่ง…ไตรโลกวิตถาร…ที่ทางกองทุนฯได้ชี้แจงว่า หนังสือเก่าเนื้อหาสาระดีเล่มนี้ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะสูญหายได้ จึงได้ตกลงใจนำมาพิมพ์แจกฟรี ด้วยอาจจะยังประโยชน์ต่อคนส่วนมากได้

 

ประกอบกับหลายปีมานี้ เราเห็นว่ามักมีการนำเสนอเรื่องราวโลกถึงกาลวิบัติ กันอยู่เนืองๆ ทั้งในทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในทางลี้ลับศาสตร์ แต่ก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจัง

 

ก็จึงคิดว่าควรนำมาบันทึกไว้ในโลกไซเบอร์บ้าง เผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในวงกว้างและไม่สูญหายไปอย่างที่ผู้ดำเนินการได้ตั้งปณิธานไว้แต่แรก

 

 

 

เกียรติภูมิ

Photobucket 

 

พฤษภกาสร       อีกกุญชรอันปลดปลง 

โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี   ประดับไว้ในโลกา

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

 

 

 

 

ชวนกันบันทึก ^__^

Photobucket

 

There are some great writers who wrote too much.

 

 

There are others who wrote enough.

 

 

There are yet others who wrote nothing like enough to satisfy their admirers,

 

 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน(ฝรั่ง)

 

Photobucket

 

ใช้สายตาตรึกตรองลองพินิจ
ใช้ความคิดทบทวนใคร่ครวญถาม
ใช้หัวใจสัมผัสชัดนิยาม
ย่อมเห็นงามตามจริงสิ่งทั้งปวง
 
 
เป็นบางครั้งที่การแก้ปัญหาของเจนเนอเรชั่นใหม่ มักแลดูเหมือน
ขี่่ช้างจับตั๊กแตน
ลางที การได้หวนกลับไปดูภูมิปัญญาดั้งเดิมกับการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ใหม่อะไรเลยนั้น
อาจสรุปได้ว่า
ก็เป็นเพียงแค่หญ้าปากคอก นี่เอง

งานของพระเจ้า ?

Photobucket

 

ใครว่าเป็นพระเจ้าง่าย
งานของพระเจ้ายากจะตายไป
ให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีก
ก็ยังไม่ยอมรับ…
 
นี่ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นจนเกินไปหรอกรึ
เจ้าพวกมนุษย์ !

ดอกหญ้า

Photobucket

 

โดดเดี่ยวอาจโดดเด่น
แต่แฝงเร้นภัยรอบตน
เกาะกลุ่มอาจคงทน
แต่อาจด้อยด้านเด่นดวง