septimus' blog

Posts from ‘October, 2010’

ทางเทวา

 

Photobucket

 

 “หญิงฮูปฮ้าย ครองวัตรพางาม ชายฮูปทราม วิชาพาฮุ่ง”

คำผญาที่มารดาของสาแคนมักใช้ปลอบใจตนเองอยู่เสมอนับตั้งแต่เขาได้ถือกำเนิดเกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้…

 

ไม้มงคลของไทย(โบราณ)

Photobucket

ไทยเรามีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่า
ไม้บางชนิดมีเทวดาอารักษ์ ไม้บางชนิดมีชื่อเป็นมงคลช่วยเสริมดวงชะตาราศีให้แก่เจ้าของผู้ดูแลรักษา

การศึกษาของชาวเวียดนาม

 

 

Photobucket

 

ที่เมลเบอร์นเพื่อนเราหลายท่านทั้งที่เป็นฝรั่งและทั้งที่เป็นเวียดนามเอง เคยเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ส่วนตนว่า

 

“สำหรับชาวเวียดนาม พวกเขาเชื่อกันว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต…ชาวเวียดนามทุกครัวเรือนจะทุ่มเทให้กับการศึกษาของบุตรหลานอย่างที่สุดของที่สุด ด้วยมั่นใจ…คนเราเมื่อมีการศึกษาที่ดีแล้วสิ่งอื่นๆที่จำเป็นและต้องการในชีวิตย่อมขวนขวายเสาะหามาได้ไม่ยาก…การกู้หนี้ยืมสินเพื่อการศึกษาจึงเป็นเรื่องธรรมดาของชาวเวียดนาม”

 

 

ข้าวพันธุ์พื้นเมือง

Photobucket

 

 

อาหารหลักของไทยที่กลายเป็นวัฒนธรรม แต่กลับถูกลืมเลือนในช่วงหลายสิบปี โชคดีที่วันนี้ ข้าวพื้นเมือง ถูกใส่ใจศึกษา เพื่อพบว่าคุณค่าสูงส่ง

วัฒนธรรมข้าวของไทย ก่อตัวมาพร้อม ข้าวพื้นเมืองหลากสายพันธุ์ แต่เมื่อข้าวพัฒนาตัวเป็นผลิตผลการเกษตรที่สำคัญของชาติ ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่เริ่มลืมเลือนชื่ออย่าง สังข์หยด, เหลืองเลาขวัญ, กันตัง, กอเตี้ย, หอมหมาตื่น ฯลฯ เพราะแม้แต่ชาวนายุคนี้เองก็เหมือนจะรู้จักข้าวแค่พันธุ์ กข ไปจนถึงไม่รู้เลยว่าข้าวที่ปลูกอยู่มีชื่อพันธุ์ว่าอะไร

ความสุขของคนเรา

 

Photobucket

 

กับวันเวลาที่จะอยู่บนโลกนี้…๓๐,๐๐๐ วันโดยประมาณ

 

การตั้งเป้าหรือความหวังกับตัวเองว่าต้องทำให้ดีที่สุดและไม่ผิดพลาดอะไรเลย..

 

กับทุกการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน..

 

ถือเป็นการบีบคั้น กดดัน และทำลายความสุขของตัวเองโดยไม่จำเป็น