septimus' blog

Posts on ‘July 12th, 2010’

การกินการอยู่

Photobucket

 

เดี๋ยวนี้ใครๆก็ทราบดีว่า การป้องกัน เป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพตนเอง

 

ดังที่ผู้เริ่มส่งเมลล์นี้เกริ่นมาว่า…หัวจรดเท้ารักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ

 

ตามด้วยชี้แนะแจกแจงการกินอาหารตามอาการของโรคได้ ๒๓ โรคด้วยกัน…