septimus' blog

Posts on ‘July 4th, 2010’

วนถามเวียนตอบ

 

 

Photobucket

 

มาเข้าเรื่องกันดีกว่า สำหรับฟอร์เวิร์ดเมลล์ที่ผมได้รับครั้งนี้มันต่างจากครั้งอื่นๆมาก

 

เมื่อผมอ่านมันจนจบก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่น เหมือนกับที่มันมีประโยชน์กับผม

 

ซึ่งบางข้อมันก็ทำให้ผมฉุกคิดกับตัวเองถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นการตอบคำถาม 20 ข้อ ที่น่าสนใจมาก

 

 

จากหนังสือมหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี