septimus' blog

Posts on ‘July 2nd, 2010’

คีรีบูน

Photobucket

 

 

นกน้อย                                       ช่างพูดพล่อยเจนหัดชัดภาษา

บรรเลงลานหวานหูชูวิญญา                        เหมือนจะพาให้สบายวายคำนึง

 

ยืนลำนำซ้ำทำนองแต่สองอย่าง        ไม่เปลี่ยนบ้างจนเบื่อเหลือคิดถึง

เคยยินขับจับจิตต์ติดทรวงตรึง                     ดูประหนึ่งกลบสำเนียงเสียงนกเอยฯ

 

 (
พระราชนิพนธ์บทที่ ๘ ใน ๑๐ บท ของสมเด็จพระพระพุทธเจ้าหลวง พระราชทานให้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ คิดบรรจุทำนองเพลงประจำบทไว้ขับร้องถวาย… เป็นเพลงเขมรปี่แก้ว ๓ ชั้น… เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปขณะเรือพระที่นั่ง ซักซัน ผ่านไปยังเมืองต่างๆเช่น อ่าวเมืองเอเดน คลองสุเอซ เกาะครีท เนปอล นอรเว)